Vraag van de week: de A1-verklaring

Logo AWVN-werkgeverslijnWat is een A1-verklaring?

Wanneer een werknemer tijdelijk in een ander land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in een verdragsland gaat werken, dan blijft diegene vaak in Nederland verzekerd voor sociale verzekeringen. De EU-verordening inzake sociale zekerheid geeft dwingendrechtelijke regels over waar een werknemer sociaal verzekerd is als hij in meerdere EU-landen werkt dan wel tijdelijk naar een ander EU-land wordt uitgezonden (detachering). Het uitgangspunt daarbij is dat iemand slechts onderworpen kan zijn aan één sociaal-zekerheidssysteem.

Met een A1-verklaring bewijst u als werkgever dat uw werknemer in Nederland verzekerd is. Deze verklaring is belangrijk, aangezien bij het ontbreken hiervan soms niet eens in bepaalde landen mag worden gewerkt.

Het A1-formulier gaat in op de volgende punten:
• welke wetgeving voor de werknemer geldt
• waarom deze wetgeving voor de werknemer geldt (op grond van welk artikel)
• de periode waarvoor deze afspraak geldt
• de plaats waar de werknemer gaat werken.

De geldigheidsperiode van de A1-verklaring bij detachering bedraagt 24 maanden. Deze periode kan alleen worden verlengd op basis van afspraken tussen twee lidstaten. Dat kan dan voor een periode van 3 jaar waardoor de maximale periode van voortzetting 5 jaar bedraagt. Hierna moet de werknemer in principe overstappen op de sociale verzekeringswetgeving van het werkland.

De A1-verklaring/certificate of coverage is niet meer geldig bij doorlening (de werknemer wordt door het bedrijf in het andere land gedetacheerd naar een ander bedrijf).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden