Vraag van de week: sociale zekerheid over de grens

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe is internationale sociale zekerheid geregeld?

Veel landen hebben sociale verzekeringswetgeving ingevoerd voor werknemers of zelfstandigen die werken, of ze hebben een verzekeringsplicht ingevoerd voor alle inwoners van hun land. Als iemand woont in een land, maar werkt op het grondgebied van een ander land, is de kans groot dat deze persoon volgens de nationale wetgeving van beide landen verplicht verzekerd is voor de sociale zekerheid of dat deze verzekering geheel ontbreekt. Op internationaal niveau kennen we daarom verdragen en verordeningen op het gebied van de sociale zekerheid aangaande arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid en volksverzekeringen. Met deze verdragen wordt voorkomen dat sprake is van dubbele of geen verzekering voor de sociale zekerheid. Nederland heeft inmiddels met meer dan 45 landen een sociaal-zekerheidsverdrag afgesloten.

De regels uit verdragen gaan voor op de bepalingen in de nationale wetgeving. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake kan zijn van verzekerings- en premieplicht in Nederland als een verdrag de wetgeving van een ander land exclusief aanwijst. Wijst een verdrag uitsluitend de Nederlandse wetgeving aan, dan is er in Nederland sprake van verzekerings- en premieplicht.

Workshop sociale verzekeringen op 3 maart 2022

AWVN organiseert op 3 maart de workshop sociale verzekeringen. Deze workshop gaat in op de verschillen tussen verdragssituaties en niet-verdragssituaties. Bij verdragssituaties is er de keuze tussen toepassing van het werklandbeginsel of detachering. Bij niet-verdragssituaties moet eerst worden vastgesteld of de Nederlandse sociale verzekering ophoudt bij tewerkstelling in het buitenland, daarna komt vrijwillige of particuliere verzekering ter sprake.
Meld u hier aan

Workshopcyclus internationale arbeidsmobiliteit

De workshop sociale verzekeringen is onderdeel van de workshopcyclus internationale arbeidsmobiliteit. Deze workshopcyclus is ontwikkeld voor werkgevers die werknemers uitzenden of buitenlandse werknemers inhuren.
De cyclus bestaat uit vijf delen: arbeidsmigratierecht, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belastingrecht en pensioen. U kunt zich inschrijven voor de hele workshopcyclus, maar ook voor afzonderlijke workshops.
Meld u hier aan

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden