Arbeidsvoorwaardenregelingen. Veel organisaties hebben er één. Maar hoe actueel is deze eigenlijk? Bestaande wetgeving wordt geregeld gewijzigd – nieuwe wetgeving is aan de orde van de dag. Het vraagt aandacht om uw arbeidsvoorwaardenregeling up-to-date te houden. Onderhoud van uw arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) is daarom geen overbodige luxe. AWVN kan u helpen. Door uw AVR een algemene periodieke keuring (APK) te geven, terwijl u doorgaat met uw andere werk.

Onze arbeidsvoorwaarden-APK
Hoe gaan we te werk tijdens de APK? Wij checken uw arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) juridisch. We kijken waar uw regeling wel en waar deze niet (meer) voldoet aan de huidige wetgeving. Ook geven wij u een algemeen beeld over uw arbeidsvoorwaardenregeling: onze adviseurs doen een algemene check op inhoud, vormgeving, en taal (begrijpelijkheid, complexiteit). Daarbij maken we gebruik van onze kennis van en ervaring met andere arbeidsvoorwaardenregelingen.

De resultaten leggen we schriftelijk voor u vast. Uit onze terugkoppeling blijkt in hoeverre de arbeidsvoorwaardenregeling moet worden aangepast. Vervolgens bespreken wij de uitkomsten met u in een adviesgesprek. Dit gesprek voeren wij met twee adviseurs: een advocaat en een arbeidsvoorwaardenspecialist van AWVN. Zij lichten hun bevindingen nader toe en doen aanbevelingen voor het vervolg.

Ons advies
Tijdens het adviesgesprek doen wij aanbevelingen over de volgende zaken:
• aanpassing arbeidsvoorwaardenregeling om deze compliant te maken aan de huidige wet- en regelgeving
• welke zaken kunt u eventueel nog opnemen in de AVR? Welke onderwerpen ziet AWVN in andere regelingen?
• advies over de begrijpelijkheid van de tekst en de vormgeving: kan uw AVR gemoderniseerd worden en zo ja, hoe gaat zo’n modernisering in zijn werk?
• advies over het betrekken van de medezeggenschap bij aanpassingen van uw AVR.

Wat levert zo’n APK en advies u op?
Het is prettig dat uw arbeidsvoorwaardenregeling straks weer up-to-date is. Daarnaast is een goede, transparante en moderne regeling één van uw visitekaartjes op de arbeidsmarkt. Een goede en moderne arbeidsvoorwaardenregeling helpt uw organisatie om uw huidige en toekomstige medewerkers de juiste informatie over arbeidsvoorwaarden te geven én op een aansprekende manier. Dit helpt bij het vinden en binden van medewerkers in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Aanbod arbeidsvoorwaardenregeling-APK
Onze werkwijze is helder. We hebben een gesprek om alle stappen door te nemen, doen vervolgens de check en voeren daarna een adviesgesprek over onze bevindingen en de vervolgstappen. Iedere AVR is natuurlijk uniek en ieder traject maatwerk. In een eerste gesprek maken we goede afspraken over de kosten van de APK, zodat u weet waar u aan toe bent voordat we aan de slag gaan.

aanmelden