Te veel betaald loon terugvorderen of verrekenen?

Logo AWVN-werkgeverslijnMag een werkgever te veel betaald loon terugvorderen of verrekenen?

Het kan voorkomen dat een werknemer te veel loon uitbetaald krijgt, bijvoorbeeld door een fout in de loonadministratie. Als een werkgever meer loon uitbetaalt dan waar de werknemer recht op heeft, is het bedrag dat de werknemer bovenop zijn normale loon heeft ontvangen onverschuldigd betaald.

De werkgever mag het te veel betaalde loon in beginsel terugvorderen of verrekenen met bijvoorbeeld het loon van de daarop volgende maand. Dit mag ook als er door een fout van de werkgever te veel loon is betaald of als de werknemer niet (geheel) op de hoogte was dat hij te veel loon heeft ontvangen. Bij het verrekenen van het te veel betaalde loon met het loon van bijvoorbeeld de daaropvolgende maand, moet de werkgever rekening houden met de beslagvrije voet (bedraagt 90% van de voor de werknemer geldende bijstandsnorm). Dit betekent dat de werknemer na verrekening minimaal de beslagvrije voet aan loon moet ontvangen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden