Bouwend Nederland: complexe opgave vraagt andere arbeidsverhoudingen

De komende jaren moet in Nederland veel en anders worden gebouwd. Die complexe opgave vraagt in de bouwsector om andere arbeidsverhoudingen. Dat realiseert brancheorganisatie Bouwend Nederland zich terdege. Met ondersteuning van AWVN werkt de brancheorganisatie daar ook al een paar jaar aan.

Vraagstuk

Het stof van de economische crisis, die de bouwsector hard trof, is nog niet neergedaald of de sector krijgt de volgende opgave voor de kiezen. Er moeten in korte tijd nl. veel woningen worden gebouwd en wegen worden aangelegd. Ondertussen dient de sector ook flinke stappen te zetten in verduurzaming en automatisering. Dat vraagt om visie en regie van brancheorganisatie Bouwend Nederland én om andere arbeidsverhoudingen. ‘In de crisisjaren was de gezamenlijkheid ver te zoeken’, zegt Erik Tierolf, manager arbeidsvoorwaarden en advies bij Bouwend Nederland. ‘De afgelopen jaren zijn alle betrokkenen ervan overtuigd geraakt dat we de gezamenlijke opgave niet oplossen als ieder in de eigen loopgraaf blijft zitten. Dat begon bij een beter gezamenlijk beeld bij wat we als werkgevers zelf wilden.’

Oplossing

Bouwend Nederland vroeg de ondersteuning van AWVN bij het werken aan nieuwe arbeidsverhoudingen en bij het begeleiden van de ‘paritaire’ bestuurders (van werkgeverskant) van de diverse stichtingen die onder Bouwend Nederland vallen. Die stichtingen houden zich onder meer bezig met opleidingen en duurzame inzetbaarheid. AWVN-adviseur Lars Doyer: ‘We hebben eerst gebouwd aan een netwerk van bestuurders die allemaal op verschillende plekken binnen Bouwend Nederland hun werk uitvoeren. Daardoor ontstond een gezamenlijke visie op de toekomst van de sector.’ Daarnaast begeleidde AWVN Bouwend Nederland bij de verkennende gesprekken voorafgaand aan de cao-onderhandelingen. ‘Door die gesprekken kregen we helder waar het gemeenschappelijk belang ligt van werkgevers en vakbonden’, vertelt Tierolf. ‘Daar konden we in de onderhandelingen zonodig op teruggrijpen.’

Cao-onderhandelingen
De cao-onderhandelingen verliepen voor alle betrokkenen naar tevredenheid. Onder meer begeleidde AWVN bij rondetafelgesprekken en internetconsultatie met meer dan 120 werkgevers uit de bouw en infra. Doyer: ‘Als brancheorganisatie word je zo niet alleen dienstverlener maar ook gids voor bedrijven in de sector.’
Reden dus om de volgende cao nóg grondiger voor te bereiden.

Resultaat

‘AWVN blijkt een goede partner om ons vernieuwingsproces te ondersteunen’, constateert Tierolf. ‘Los van hun inhoudelijke deskundigheid weten de adviseurs ook het proces om dingen anders te gaan doen, in gang te zetten, zowel binnen de sector als in onze eigen organisatie. Met goed zicht op onze complexe organisatiestructuur en door de juiste vragen op tafel te leggen, heeft AWVN ons geholpen visie te ontwikkelen op onze opgave en een effectieve en efficiënte aanpak daarvan.’

Over Bouwend Nederland en de inzet van AWVN

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4.300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw en infra. Bouwend Nederland behartigt de belangen op nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Zij werkt aan de verdere professionalisering en innovatie van de sector.

AWVN heeft Bouwend Nederland ondersteund bij deze grote verandering door het opzetten en begeleiden van paritaire bestuurdersbijeenkomsten (vanuit werkgeverszijde) en het voorbereiden en begeleiden van het proces en de strategie in de cao-onderhandelingen.
Daarnaast heeft AWVN de opzet en aanpak van het versterken van betrokkenheid en draagvlak in de sector (be)geleid en de Bouwend Nederland-adviseurs begeleid ten behoeve van het faciliteren van rondetafelgesprekken.
Ook organiseerde en faciliteerde AWVN een s
imulatie van collectieve acties met alle betrokken medewerkers van Bouwend Nederland.
Tot slot bood AWVN met de Beloningsmonitor i
nzicht in beloning(svraagstukken).

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden