Mens en maatschappij & de Corporate Governance Code

‘Het bedrijfsleven moet het werkgeverschap opnieuw uitvinden′, zei Harry van de Kraats, voorzitter van werkgeversvereniging AWVN, bij de presentatie van het whitepaper ‘Mens en maatschappij’ op 7 februari 2019.

Medewerkers, consumenten en andere belanghebbenden vragen meer betrokkenheid bij het personeel en de maatschappij als geheel. Samen met enkele ervaren commissarissen verbonden aan het Nationaal Register en aan werkgeversvereniging AWVN, pleitte hij voor aanpassing van codes voor goed ondernemingsbestuur, in het bijzonder de Corporate Governance Code – de gedragsregels waar beursgenoteerde bedrijven zich aan moeten houden. De werkgroep vindt het ontbreken van mens en maatschappij in de codes niet goed passen bij de toekomstige uitdagingen van onze economie en maatschappij.

Over de highlights van 'Mens en maatschappij'

Over de highlights van 'Mens en maatschappij'
Anne Megens vertelt hoe je meer mens en maatschappij in de bestuurskamer krijgt vanaf het Malieveld, waar klimaatspijbelende jongeren ook vinden dat bedrijven andere prioriteiten moeten stellen.

De Monitoringcommissie Corporate Governance Code 

Mens en maatschappij
Voorzitter van de Monitoringcommissie Corporate Governance Code Pauline van der Meer Mohr ontvangt het whitepaper uit handen van Nationaal Register-voorzitter Olaf Smits van Waesberghe. Foto: Martin Waalboer

De monitoringscommissie, opgericht op 1 januari 2019, heeft als opdracht om na te gaan of beursgenoteerde ondernemingen zich houden aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de code voor goed bestuur. Daarbij gaat het onder meer over de doelstelling van ondernemingen (‘lange-termijnwaardecreatie’), de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen, de beloning van bestuur en commissarissen, de wijze van besluitvorming en de rol van de aandeelhouders. Het uitgangspunt bij het toezicht is: pas toe of leg uit. Ofwel: afwijking van de richtlijnen kan, maar dan wel graag transparant en beargumenteerd.
De commissie heeft haar wortels in de commissie-Tabaksblat, genoemd naar
de voormalige Unilever-bestuurder die in 2003 de eerste code opstelde. Tabaksblats werk werd voortgezet en herzien door de commissie-Frijns in 2008 en in 2016 door de commissie-Van Manen.
De monitoringcommissie kan geen sancties opleggen, maar maakt haar bevindingen wel openbaar.

‘Men mag van mij veel aandacht voor mens en maatschappij verwachten’
Pauline van der Meer Mohr werd op 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de Monitoringcommissie Corporate Governance Code. Het toenmalige AWVN-magazine Werkgeven interviewde haar, o.a. over de aanbevelingen met betrekking tot Van der Kraats′ aanbevelingen over ′mens en maatschappij′. Lees het interview

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden