27 september 2021

Webmodule geeft weinig zekerheid, maar blijft bestaan

De webmodule Beoordeling arbeidsrelatie blijft bestaan, maar geeft te weinig zekerheid.

Uit de zes maanden durende pilot met de webmodule blijkt dat in bijna 30% van de gevallen geen indicatie mogelijk was over de aard van de arbeidsrelatie.

In de zevende voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’  geeft demissionair minister Koolmees aan de Kamer aan dat de module voorlopig alleen als voorlichtingsinstrument blijft bestaan, en dat een volgend kabinet verder moet besluiten. Aan de uitkomsten van de module kunnen nu ook geen rechten ontleend worden als er wel een uitkomst is. Ook zal een volgend kabinet nader moeten bepalen wat te doen met het handhavingsmoratorium van de Wet DBA. Deze zal tot die tijd blijven bestaan.

Invoering webmodule niet wenselijk

De webmodule was bedoeld om partijen vooraf meer duidelijkheid te verschaffen over de aard van hun arbeidsrelatie. Nu in te weinig situaties de webmodule vooraf uitsluitsel kan geven of voor bepaalde werkzaamheden een zelfstandige mag worden ingehuurd, is ook volgens AWVN invoering ervan niet wenselijk.
Onder de huidige wetgeving is het moeilijk gebleken om zekerheid vooraf te geven. Het is volgens AWVN raadzaam om niet langer te proberen met aanwijzingen duidelijkheid te geven, maar om te zoeken naar de mogelijkheid om werkverschaffers en werkenden meer keuzevrijheid te geven binnen bepaalde grenzen en wetgeving aan te passen. Voor dit regime moet dan vastgesteld worden in welke situatie er geen keuzevrijheid gewenst is.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden