05 maart 2024

Nieuw wetsvoorstel om concurrentiebeding anders vorm te geven

Op 4 maart 2024 is het ‘wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding’ in internetconsultatie gegaan. Het wetsvoorstel moet er onder andere voor zorgen dat het aantal niet-noodzakelijke bedingen afneemt. Daarnaast heeft het voorstel als doel om de mogelijkheid voor werkgevers om het bedrijfsdebiet te beschermen in stand te houden.

Legale zaken

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en stand van zaken rondom (nieuwe) wetgeving in het arbeidsrecht? Meld u dan aan voor legale zaken: een zeswekelijks (gratis) webinar voor leden van AWVN.

Neem contact met ons op

Een concurrentiebeding beperkt de werknemer in zijn of haar vrijheid om, tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst, op zekere wijze werkzaam te zijn voor een andere werkgever. Daar valt ook een relatiebeding onder. Lees meer over het concurrentiebeding op onze pagina over dit onderwerp.

Concurrentiebeding wettelijk anders regelen

Al vele jaren staat het onderwerp op de agenda van politiek en sociale partners. In 2006 heeft de Eerste Kamer een voorstel verworpen om het concurrentiebeding wettelijk anders te regelen. Wel zijn er sindsdien veranderingen doorgevoerd. Zo is er voor de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een schriftelijke motivering van het concurrentiebeding toegevoegd. Ook de jurisprudentie heeft meer duiding gegeven, zoals dat het beding niet bedoeld is om de werknemer nog een zekere tijd in dienst te houden. Toch blijft het, zeker in relatie tot buurlanden, in Nederland relatief eenvoudig voor werkgevers om een werknemer aan een concurrentiebeding te binden.

Wetsvoorstel in het kort

Met dit wetsvoorstel blijft het mogelijk om een concurrentiebeding overeen te komen. Wel worden er nadere voorwaarden aan verbonden. De vier belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het beding wordt wettelijk begrensd in duur. De maximumduur bedraagt twaalf maanden.
  • Bij het opnemen van het beding moet het geografisch bereik worden opgenomen.
  • Ook in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd moet schriftelijk gemotiveerd worden waarom het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.
  • Bij het inroepen van het beding moet de werkgever een vergoeding van 50% van het maandsalaris betalen, per maand dat het concurrentiebeding duurt.

Iedereen kan tot 15 april 2024 een reactie op het wetsvoorstel geven. AWVN zal komende weken een reactie voorbereiden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden