‘Onze arbeidsovereenkomst is een mooi visitekaartje geworden’

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Voor de zeer diverse achterban maakte de organisatie met hulp van AWVN een nieuwe modelarbeidsovereenkomst die uitgaat van samenwerking en vertrouwen. ‘Hij leest lekker weg. We krijgen alleen maar positieve reacties’, zegt Radia Abba- van Koolwijk, arbeidsjurist bij Sociaal Werk Nederland.

Moderne arbeidsovereenkomst

voorkant flyerHoe? Lees het in de flyer en ontdek dat het in 7 heldere stappen geregeld is.
U beschikt sneller over nieuwe overeenkomsten dan u denkt.

Download de flyer 

De ruim 500 organisaties die aangesloten zijn bij Sociaal Werk Nederland houden zich onder meer bezig met kinder- en jongerenwerk, opbouwwerk, schuldhulpverlening, vluchtelingenhulp en ouderenwelzijn. Voor deze leden vernieuwde Sociaal Werk Nederland de standaard arbeidsovereenkomst.

Op basis van vertrouwen

“Onze vorige overeenkomst telde zo’n beetje veertien pagina’s’, vertelt Radia Abba-van Koolwijk. ‘Bij iedere bepaling stond een toelichting. De bedoeling is goed: in de overeenkomst stonden zoveel mogelijk afspraken zo goed mogelijk vastgelegd. Maar het resultaat was een groot document dat toch wel op veel punten was gebaseerd op wantrouwen. Denk daarbij aan bepalingen als het concurrentiebeding, relatiebeding, ontslagbeding en het proeftijdbeding.”

“In plaats van in te zetten op ‘hoe komen we zo makkelijk mogelijk van elkaar af?’, wilden we nu een moderne arbeidsovereenkomst die gebaseerd is op vertrouwen, met als insteek: “We gaan samen verder en hoe gaan we dat doen?” Sociaal Werk Nederland wil de arbeidsovereenkomst dus in een nieuw en vriendelijker jasje steken. “We wilden de toon veranderen én de overeenkomst beter leesbaar en toegankelijker maken, op B1-niveau. Ondertussen moest alles juridisch natuurlijk wel blijven kloppen. Vandaar dat we Astrid Zuidinga van AWVN hebben ingeschakeld; zij heeft expertise op dit gebied.”

Toelichtingen in leeswijzer

Het gevolg is dat er sinds de zomer van 2023 een arbeidscontract ligt dat uitgaat van samenwerking en vertrouwen. “Zo begint de overeenkomst ook letterlijk”, zegt Abba-van Koolwijk: ‘Welkom, we kijken ernaar uit om met jou samen te werken.’ De overeenkomst is een mooi visitekaartje geworden waar werkgevers gebruik van kunnen maken.

“De toelichting voor de werkgever bij bepalingen die je kunt aanpassen, hebben we in een bijbehorende leeswijzer gezet, zodat de overeenkomst zelf kort en overzichtelijk blijft. Onze leden kunnen hun eigen logo toevoegen en bijvoorbeeld de kleuren aanpassen, zodat het contract helemaal hun eigen huisstijl krijgt. Er is ruimte om sommige bepalingen aan te passen op organisatie-eigen regelingen, zolang het natuurlijk juridisch maar kloppend blijft. Het mooie aan deze overeenkomst is: je hoeft het niet juridisch op te schrijven om het juridisch kloppend te maken. Dat kan ook heel goed in begrijpelijke taal.”

De werkgevers die bij Sociaal Werk Nederland zijn aangesloten lieten weten dat ze heel positief waren over het ontwikkelen van een nieuwe overeenkomst. Ook gaven ze daar input voor. “Ze wilden bijvoorbeeld dat het nieuwe contract er aantrekkelijk en overzichtelijk zou uitzien. En vooral dat de overeenkomst zou aansluiten bij de kernwaarden van hun eigen organisatie, inclusief de eigen huisstijl. Met die wensen hebben we uiteraard rekening gehouden.”

Een toegankelijke arbeidsovereenkomst met een positieve uitstraling

De reacties van de aangesloten werkgevers zijn unaniem enthousiast. Abba-van Koolwijk: “De hr-professionals van onze leden waarderen de positieve uitstraling en de toegankelijke tekst. Dat horen ze ook van nieuwe medewerkers. De vragen die we krijgen, gaan vooral over de vormgeving en de aanpassing aan de eigen huisstijl, niet over de inhoud van de overeenkomst. Wij hebben zelf de overeenkomst de afgelopen maanden ook gebruikt voor een aantal nieuwe collega’s en van hen hoorde ik precies hetzelfde: wat een plezierige, toegankelijke en makkelijk leesbare overeenkomst.”

Abba-van Koolwijk ziet de vernieuwde arbeidsovereenkomst als een van de instrumenten voor aantrekkelijk werkgeverschap. “Met een overeenkomst die iedereen begrijpt, werk je aan inclusie en aan een goed imago. Met deze overeenkomst kunnen onze leden zich onderscheiden in de markt. Om die reden werken we nu ook aan de modernisering van de cao-tekst. Aantrekkelijk werkgeverschap is natuurlijk veel breder dan alleen een aantrekkelijke modelovereenkomst en cao-tekst, maar in de huidige krappe arbeidsmarkt is dit zeker een van de knoppen waaraan je kunt draaien.”

Het moderne arbeidscontract: begrijpelijk en energiek!

Meer weten over het moderniseren van de arbeidsovereenkomst en de arbeidsvoorwaardenregeling? Bekijk dan ook onze pagina over het moderne arbeidscontract.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden