Overlijdensuitkering

Arbeidsrecht - arbeidsovereenkomstWat kan AWVN voor u betekenen?
Bekijk de dienstverlening van AWVN op het gebied van het arbeidsrecht.

​Als een werknemer overlijdt, komt op basis van artikel 7:674 BW de nagelaten betrekkingen van de werknemer een overlijdensuitkering toe.


Onder ‘nagelaten betrekkingen’ worden onder andere begrepen de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner (van wie de werknemer niet duurzaam gescheiden leefde) dan wel degene met wie de werknemer ongehuwd samenleefde.
Als deze er niet zijn, kunnen ook minderjarige kinderen van de werknemer tot de nagelaten betrekkingen worden aangemerkt. Beperking van de kring van rechthebbenden is niet mogelijk.

Omvang overlijdensuitkering

De overlijdensuitkering is volgens de wettelijke regeling gelijk aan het loon dat de werknemer toekwam over een periode van precies één maand vanaf de dag na het overlijden. Van (hoge) ontslagvergoedingen is dus geen sprake.
Een deel van de werkgevers heeft de overlijdensuitkering wel uitgebreid tot twee of drie maandsalarissen, zoals blijkt uit een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaardenregelingen.

Uitbetaling niet-genoten vakantiedagen bij overlijden werknemer
De arbeidsovereenkomst eindigt door het overlijden van de werknemer. Hebben nabestaanden recht op de uitbetaling van een eventueel resterend saldo aan vakantiedagen?
De Nederlandse rechtspraak was hierover lange tijd verdeeld. Sinds het Europese Hof van Justitie zich hierover heeft uitgesproken, is duidelijk dat nabestaanden recht hebben op de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen bij overlijden van de werknemer.

Update Maaike Hilhorst, 10/2022

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden