Oproep op basis van een voorovereenkomst

Arbeidsrecht - arbeidsovereenkomstWat kan AWVN voor u betekenen?
Bekijk de dienstverlening van AWVN op het gebied van het arbeidsrecht.

Een werkgever kan gebruikmaken van een zogenoemde oproep op basis van een voorovereenkomst (kortweg: voorovereenkomst). In deze overeenkomst is niet meer geregeld dan tegen welke voorwaarden de werknemer zal werken als hij wordt opgeroepen.

 

Een voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. De overeenkomst wordt beheerst door het verbintenissenrecht. In beginsel wordt daarbij uitgegaan van wederzijdse vrijblijvendheid. De redelijkheid en billijkheid speelt een rol bij de uitleg van de wederzijdse verplichtingen. De informatieverplichtingen van de werkgever op grond van artikel 7: 655 lid 1 BW zijn – voor zover de werkgever die informatie kan verschaffen – wel van toepassing op de voorovereenkomstconstructie.

Op het moment dat de werknemer aan een oproep gehoor geeft, ontstaat er wél een arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen zal dit een arbeidsovereenkomst zijn voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de oproep.

Ketenregeling en voorovereenkomst

Een voorovereenkomst kan mogelijk dienst doen bij incidentele, niet regelmatige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie van vast personeel, maar ook door het samenstellen van een pool van arbeidskrachten op wie in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan.
Het is in beginsel niet bruikbaar voor een regelmatige en structurele inzet van oproepkrachten. Als er namelijk een keten van drie contracten is ontstaan zonder dat er een periode van langer dan zes maanden tussen twee contracten ligt, ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Om die reden wordt niet vaak gebruikt gemaakt van voorovereenkomsten.

Bij cao kan onder voorwaarden worden afgeweken van de ketenregeling. Dit biedt meer ruimte voor de voorovereenkomstconstructie.
Daarnaast geldt sinds januari 2020 voor het primair onderwijs dat de ketenregeling helemaal niet van toepassing is in geval van vervanging wegens ziekte van een werknemer die een onderwijsgevende of onderwijsondersteunende functie met lesgebonden of behandeltaken bekleedt.

Update Maaike Hilhorst 12/2022

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden