Arbeidsovereenkomst voor de duur van een project

In een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt als voldaan wordt aan een bepaalde ontbindende voorwaarde. Die mag echter niet in strijd zijn met het gesloten ontslagstelsel. Aan zo’n projectovereenkomst zitten daardoor veel haken en ogen. Derhalve is het belangrijk om voor het afsluiten van een dergelijke overeenkomst juridisch advies in te winnen.

 

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project, is het raadzaam de hulp van AWVN-advocaten in te roepen.

Uitzondering op gesloten ontslagstelsel
Nederland kent een gesloten ontslagstelsel. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst alleen kan eindigen door opzegging door de werkgever na toestemming door het UWV, door ontbinding door de rechter, door overeenstemming over de beëindiging tussen partijen of door opzegging van de werknemer of door de dood van de werknemer.

In de rechtspraak is een uitzondering ontstaan op het gesloten ontslagstelsel, omdat aanvaard is dat in een arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat deze eindigt bij het intreden van een bepaalde ontbindende voorwaarde. Deze ontbindende voorwaarde mag echter niet in strijd zijn met het gesloten ontslagstelsel, en daarom zijn daar strikte voorwaarden aan verbonden. De vraag of een ontbindende voorwaarde rechtsgeldig is overeengekomen en of daaraan werking toekomt, luistert derhalve zeer nauw.

Einde projectovereenkomst moet objectief bepaalbaar zijn

In de arbeidsovereenkomst moet in elk geval voldoende duidelijk bepaald zijn om welk project en werkzaamheden het gaat, wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en van welke (externe) factoren dit afhankelijk is. Van groot belang in elk geval is dat bij een projectovereenkomst het einde van een project objectief bepaalbaar moet zijn – dit om te voorkomen dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst te veel afhankelijk is van de wil van de werkgever. De vraag of een ontbindende voorwaarde rechtsgeldig is overeengekomen en of daaraan werking toekomt, luistert daarom heel erg nauw.

Hoewel bij projectovereenkomsten meestal een precieze einddatum niet goed te zeggen is, verdient het zeker aanbeveling een absolute einddatum overeen te komen. Dit voorkomt dat, mochten de afspraken tussen partijen niet rechtsgeldig blijken te zijn, de schade relatief beperkt is.

Win dus voor het afsluiten van een projectovereenkomst altijd juridisch advies in. De noodzaak ervan is onlangs nog eens bevestigd door een arrest van het Gerechtshof Amsterdam (24 januari 2017). In deze zaak achtte de rechter de overeengekomen projectclausule niet toelaatbaar – met alle gevolgen van dien voor de werkgever.

Bron blog arbeidsrecht, Esther van den Bergh, 3/2/17

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden