Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnMag ik als werkgever de standplaats van de werknemer wijzigen? 

​In principe is het de werkgever niet toegestaan om zomaar de standplaats te wijzigen. Als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, mag de werkgever overgaan tot het wijzigen van de werkplaats, als hij daar zo’n zwaarwegend belang bij heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever, deze moet kunnen aantonen dat het voor het bedrijf noodzakelijk is om de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Is er geen sprake van een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst en doet de werkgever een voorstel om de standplaats te wijzigen? Dan moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Allereerst moet er sprake zijn van gewijzigde omstandigheden die de aanpassing noodzakelijk maken. Verder moet het wijzigingsvoorstel naar omstandigheden redelijk zijn. Het moet redelijk zijn om aan de werknemer te vragen om met het voorstel akkoord te gaan. Hier moeten de werkgever en de werknemer samen uit komen.

Bij het bepalen van een wijziging standplaats moet de werkgever dus redelijk te werk gaan. De werkgever moet rekening houden met gerechtvaardigde belangen van de werknemer. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de werknemer als tegemoetkoming een hogere reiskostenvergoeding ontvangt of gedeeltelijk tijdens werktijd mag reizen.

Kortom, het wijzigen van de standplaats wordt makkelijker als er sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding. Desondanks dient er altijd een belangenafweging te worden gemaakt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden