Contract bepaalde tijd: mag werknemer opzeggen?

Logo AWVN-werkgeverslijnKan een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het uitgangspunt dat beide partijen de overeenkomst uitdienen. Om die reden kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet altijd tussentijds worden opgezegd. Dit kan alleen als er een schriftelijke mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen. Een tussentijdse opzegmogelijkheid kan in de arbeidsovereenkomst of in de cao zijn vastgelegd en is alleen geldig als de mogelijkheid van tussentijdse opzegging voor beide partijen geldt.

Wij adviseren om in gesprek te gaan met de werknemer die zijn arbeidsovereenkomst tussentijds op wil zeggen en hem in dat gesprek op de consequenties van de opzegging te wijzen. Zo kan de werknemer een weloverwogen besluit nemen en u kunt nagaan of hij de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk voortijdig wil beëindigen en niet handelt in een opwelling. Het is aan te raden de ontvangst van opzegging van de werknemer schriftelijk aan hem te bevestigen.

Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen en een werknemer de arbeidsovereenkomst toch tussentijds opzegt, dan is die opzegging in beginsel onregelmatig. De werknemer is dan op grond van de wet een schadevergoeding aan de werkgever verschuldigd ter hoogte van het loon over de resterende periode dat de arbeidsovereenkomst voort had moeten duren.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden