Arbeidsovereenkomst tussentijds aanpassen

Kunt u Logo AWVN-werkgeverslijneen arbeidsovereenkomst tussentijds aanpassen?

​Een arbeidsovereenkomst is een speciale vorm van een normale overeenkomst. Net als de normale overeenkomst moet deze arbeidsovereenkomst worden nagekomen. Dit wil echter niet zeggen dat u tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst geen wijzigingen mag aanbrengen. Het wijzigen van een arbeidsovereenkomst is mogelijk in het kader van de contractvrijheid. Werknemer en werkgever kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat de werknemer een andere functie of loonsverhoging krijgt. Zolang beide partijen akkoord gaan, levert dit geen problemen op.

In bepaalde gevallen kunt u als werkgever een wijziging van arbeidsvoorwaarden eenzijdig doorvoeren. Dat kan als in de arbeidsovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen. Maar ook als er geen wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden mogelijk. In dat geval geldt het volgende:

  • Is er sprake van een redelijke aanleiding?
  • Is een redelijk voorstel aan de werknemer gedaan?
  • Kan in redelijkheid van de werknemer worden verlangd met dit voorstel in te stemmen?

Belangrijk is om in uw model-arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. Regelmatig uw model-arbeidsovereenkomst juridisch aan laten passen en moderniseren verdient de voorkeur.  Er zijn verschillende manieren om vorm en inhoud te geven aan een moderne arbeidsovereenkomst. Daarbij is het voornamelijk van belang dat de overeenkomst past bij de bedrijfscultuur en het HR-beleid van de desbetreffende werkgever, én aansluit bij de beleving van de werknemer. Zo kan het moderne arbeidscontract uit een traditionele opzet bestaan, waarbij het taalniveau wel korter en bondiger is. Maar een moderne arbeidsovereenkomst kan ook visuele elementen bevatten, die een juridisch document aantrekkelijker en begrijpelijker voor werknemers maken.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden