Werkgeversaansprakelijkheid bij personeelsuitjes

Logo AWVN-werkgeverslijnIs de werkgever aansprakelijk voor een ongeval tijdens een personeelsuitje? 

De werkgever is in principe aansprakelijk voor arbeidsongevallen die plaatsvinden in de uitoefening van het werk. Geldt dat dan ook als zich een ongeval voordoet tijdens een personeelsuitje?

De werkgever is aansprakelijk als er een nauwe band is tussen het werk en het personeelsuitje, bijvoorbeeld omdat deelname aan het uitje hieraan verplicht is gesteld of de werknemer een voorbeeldfunctie heeft. De werknemer moet aantonen dat de band tussen de werkzaamheden en de activiteit voldoende nauw is. Als de werkgever het daar niet mee eens is, moet hij bewijzen dat er geen sprake is van een nauwe band.

Als er geen sprake is van een nauwe band, maar het uitje wel werkgerelateerd is, kan de werkgever vooralsnog aansprakelijk worden gesteld op grond van goed werkgeverschap. Zo is de werkgever op grond van het goed werkgeverschap gehouden preventieve maatregelen, zoals het afsluiten van een verzekering, te treffen voor personeelsactiviteiten en bedrijfsuitjes waaraan een bijzonder risico op schade voor de deelnemende werknemers is verbonden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden