11 november 2021

Subsidie voor innovatieve aanpak re-integratie tweede spoor

ZonMw stelt subsidie beschikbaar om, in consortiumvorm, aan de slag te gaan met het uitproberen en onderzoeken van een innovatieve aanpak rondom tweedespoortrajecten. Daarbij gaat het om re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever, als re-integratie in de eigen organisatie niet lukt. Bent u werkgever of vertegenwoordigt u werkgevers via een werkgeversorganisatie of bedrijfstak? Dan maakt u mogelijk kans op subsidie.

Een langdurig zieke werknemer: terug aan het werk?

Als een werknemer ziek is, is zijn werkgever twee jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en de re-integratie. De werkgever moet zich samen met de arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen (zie ook Werkwijzer Poortwachter van het UWV). Een tweedespoortraject, vaak ingezet na één jaar ziekte, is hier een belangrijk onderdeel van.

Maakt u kans op subsidie?

De subsidieoproep van ZonMw is bedoeld voor werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers die samen met een onderzoeksorganisatie aan een gezamenlijk project werken. Daartoe wordt een consortium gevormd. Ook re-integratiebureaus of andere dienstverlenende organisaties kunnen deelnemen aan een consortium. In dit project probeert u een innovatieve aanpak uit en worden werkgevers gefaciliteerd om werknemers voor te dragen voor deelname.
Bekijk hier de subsidieoproep

Ik ben geïnteresseerd, wat moet ik doen?

Om deel te kunnen nemen aan deze subsidieronde heeft u samenwerkingspartners nodig. Samen met deze partners kunt u een motivatiebrief indienen bij ZonMw. De deadline voor het indienen van uw motivatiebrief is donderdag 13 januari 2022, 14.00 uur. Als uw motivatiebrief positief wordt beoordeeld, ontvangt u een startbudget om uw projectvoorstel verder uit te werken samen met uw projectpartners. Een overzicht van de verschillende stappen van deze subsidieronde vindt u hier.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de online informatie- en matchmakingsbijeenkomsten die ZonMw organiseert.

Informatiebijeenkomst
15 november 2021, 13.00u-14.30u
Tijdens deze online bijeenkomst komt u meer te weten over de subsidieoproep. U wordt onder andere geïnformeerd over het doel van de oproep, de voorwaarden en hoe u kunt indienen.

Opgeven voor de informatiebijeenkomst? Dat kan via deze link.

Matchmakingbijeenkomst
18 november 2021, 13.30-16.30u
Wilt u meedoen met deze subsidieronde, maar heeft u nog niet alle benodigde partijen bij elkaar? Neem deel aan de online matchmakingsbijeenkomst! Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de gelegenheid om in contact te komen met andere geïnteresseerde partijen.

Opgeven voor de matchmakingsbijeenkomst? Dat kan via deze link.

Bent u niet beschikbaar op 18 november, maar heeft u wel belangstelling voor een matchmakingbijeenkomst op een ander moment? Laat het ons weten via tweedespoor@zonmw.nl, dan wordt gekeken of er in de eerste helft van december nog een tweede matchmakingbijeenkomst georganiseerd kan worden.

Neem ook een kijkje in de LinkedIn matchmaking-groep, waar u contact kunt leggen met potentiële samenwerkingspartners.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden