25 april 2023

Tijdelijke regeling voor IVA en DGA: ook voordelen voor werkgevers

De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Armoede,  Participatie en Pensioenen zijn een experiment gestart, dat als doel heeft om te onderzoeken of de arbeidsparticipatie van werknemers die aangemerkt als volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, te bevorderen is. Het experiment heeft een aantal voordelen voor werkgevers die werknemers uit de doelgroep in dienst nemen.

 

Het UWV heeft geen wettelijke taak om werknemers met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of die Duurzaam Geen Arbeidsvermogen hebben in de Wajong (DGA) te ondersteunen naar werk. Ondanks het feit dat deze categorie werknemers de status heeft van volledig arbeidsongeschiktheid, neemt de individuele vraag vanuit deze groepen toe om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij re-integratie.

Daarom willen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Armoede,  Participatie en Pensioenen onderzoeken in hoeverre personen met een IVA- of DGA-uitkering, werk kunnen vinden, verrichten en behouden. Met een experiment wordt onderzocht of ondersteuning naar werk vanuit het UWV de arbeidsparticipatie van deze groep bevordert en of het huidige re-integratie-instrumentarium dat ingezet wordt voor uitkeringsgerechtigden met een re-integratieverplichting, aansluit bij de behoeften van deze groep.

Sinds 22 april 2023 is er een tijdelijke regeling voor mensen met een IVA-uitkering en Wajong met duurzaam geen arbeidsvermogen. Zij kunnen hulp van het UWV krijgen bij hun re-integratie. In het Tijdelijk besluit experiment bredere inzet re-integratie-instrumenten is geregeld dat afgeweken mag worden van een aantal wettelijke bepalingen met betrekking tot de inzet van re-integratie-instrumenten.

Voorts regelt het besluit enkele voordelen voor werkgevers die deze mensen in dienst nemen.

Proefplaatsing De werkgever kan deze werknemers 2 maanden in dienst nemen met een proefplaatsing. Een proefplaatsing aanvragen kan vanaf 22 april 2023 tot en met 31 oktober 2026. De voorwaarden ervoor zijn hetzelfde als voor mensen met arbeidsvermogen die met een proefplaatsing in dienst worden genomen. Dat betekent dat de werknemer 2 maanden bij de werkgever kan werken met behoud van zijn uitkering; de werkgever hoeft dan dus geen loon te betalen. Bij een proefplaatsing geldt als voorwaarde dat de werkgever de bedoeling heeft om de werknemer daarna een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden, minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. De werkgever moet tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Loondispensatie Tussen 22 april 2023 en 31 oktober 2026 kan een werkgever voor deze mensen loondispensatie aanvragen. De werkgever kan dan loondispensatie krijgen tot en met 31 maart 2028. Ook hier geldt dat de voorwaarden hetzelfde zijn als voor werknemers met een Wajong-uitkering die arbeidsvermogen hebben. Bij loondispensatie betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een werknemer die minder werk aankan dan andere werknemers. Voorwaarde voor loondispensatie op basis van het tijdelijke besluit, is dat de werknemer een Wajong-uitkering of een IVA-uitkering heeft.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden