12 april 2021

Nieuwe afspraken over sociaal-medisch beoordelen

UWV, de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben nieuwe afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen op te vangen.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een onderzoek. Hieruit blijkt dat, bij het uitblijven van maatregelen, de vraag naar sociaal-medische dienstverlening in 2027 meer dan 25 procent hoger zal zijn dan het beschikbare aanbod aan sociaal-medische dienstverlening.

Om dit te voorkomen zijn afspraken gemaakt over twee nieuwe werkwijzen: een regiemodel voor sociaal-medische dienstverlening en een effectievere inzet van de verzekeringsarts in de Ziektewet. Door de afspraken moet UWV meer uitkeringsgerechtigden kunnen beoordelen en begeleiden. De maatregelen moeten het werk als verzekeringsarts ook aantrekkelijker maken.

Maar ondanks de nieuwe maatregelen blijft de vraag naar sociaal-medische dienstverlening de komende jaren hoger dan het aanbod. Daarom zijn er nog aanvullende maatregelen nodig. De minister geeft in een brief van 9 april 2021 aan dat dit een zaak is voor het volgende kabinet. Bij de ontwikkeling van deze plannen moeten ook de sociale partners betrokken worden.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden