Zwangerschap en arbomaatregelen

Welke bescherming zwangere werknemers op hun werkplek moeten krijgen is afhankelijk van het soort werk. Dit kan gaan om blootstelling aan gevaarlijke stoffen, fysieke belasting, werkstress of om nachtarbeid.

Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk van de SER (laatste editie: oktober 2018) beschrijft hoe branches maatregelen kunnen nemen rond de zwangerschap van werknemers.


De handreiking is bedoeld voor werkgevers en werknemersorganisaties als ondersteuning bij het maken van een
arbocatalogus. Ook individuele werkgevers en werknemers halen er bruikbare informatie en tips uit. De handreiking biedt concrete handvatten hoe bedrijven aan de hand van maatregelen en oplossingen aan de wet- en regelgeving kan voldoen. Het is belangrijk dat er voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven, extra maatregelen worden getroffen naast de reguliere arbomaatregelen.

De teksten uit de handreiking kunnen overgenomen worden in de arbocatalogus en zo nodig toegespitst op de branche. Branchespecifieke voorbeelden maken de tekst concreter.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden