Preventie arbeidsongeschiktheid: PAGO en PMO

Om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, is in de Arbeidsomstandighedenwet vastgelegd dat alle werkgevers verplicht zijn om hun werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden.

 

Doel van het onderzoek is het zoveel mogelijk voorkomen van de risico’s die de arbeid voor de gezondheid en de veiligheid van de werkenden met zich meebrengt. De inhoud van het PAGO moet passend zijn bij de situatie op de werkvloer. Het PAGO wordt daarom gebaseerd op de RI&E. De OR heeft instemmingsrecht over de PAGO.

De uitkomsten van een PAGO kunnen geanonimiseerd gedeeld worden met de OR. De uitkomsten geven inzicht in de actuele bedrijfsrisico’s. Dit kan aanleiding zijn om de RI&E aan te scherpen of bepaalde gezondheidsrisico’s op de agenda te zetten en te verbeteren. Een PAGO kijkt naar de gezondheidsrisico’s op de werkvloer die zich kunnen vertalen naar hardnekkige klachten voor werknemers.

Preventief medisch onderzoek (PMO)

Steeds vaker wordt een PAGO uitgebreid naar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Het PMO gaat wat verder dan het PAGO en kijkt ook naar de algehele gezondheid van een werknemer, bijvoorbeeld de conditie en bloeddruk. Ook zet een PMO in op het nemen van preventieve maatregelen of interventie, als dat nodig is.

Bron Stichting van de Arbeid, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen – Handreiking cao-bepalingen ketenbenadering | mei 2023

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden