11 februari 2019

Personeel banken en verzekeraars gaat voor de klas

Overtollig en potentieel overtollig personeel van banken en verzekeraars gaat bijdragen aan een oplossing van het lerarentekort. De komende jaren zullen zoveel mogelijk van hen als zogenoemde zij-instromer een nieuwe loopbaan beginnen in het onderwijs.

Dat is de strekking van een convenant dat op 11 februari is ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de onderwijssectoren PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, de organisaties van universiteiten en hogescholen VSNU en VH en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). AWVN faciliteerde de totstandkoming van de afspraken.

In januari publiceerde het ministerie van OCW nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het tekort aan leraren nog steeds groot is en in alle onderwijssectoren verder oploopt. Voor de komende jaren wordt het tekort geraamd op ruim 4000 leraren in het basisonderwijs en een kleine 1000 leraren in het voortgezet onderwijs. Ook het mbo kampt met een docententekort, vooral bij de techniek- en zorgopleidingen. De financiële sector daarentegen krimpt qua werkgelegenheid. De ondertekenaars van het convenant spreken af samen te werken om geïnteresseerde en mogelijk boventallige medewerkers van banken en verzekeraars te begeleiden bij de (gedeeltelijke) overstap naar een baan als leraar en hen zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Met een oriëntatietraject kunnen geïnteresseerde werknemers van banken of verzekeraars onderzoeken of zij geschikt zijn voor het vak docent. Vervolgens worden ze met een op maat gemaakt opleidingstraject voorbereid op een nieuwe carrière in het onderwijs.

Het convenant tussen onderwijs en financiële instellingen is het eerste van zijn soort. AWVN faciliteerde de totstandkoming op basis van haar netwerk binnen bedrijfsleven en overheid(-ssectoren). Die bemiddeling past binnen onze inspanningen om de Nederlandse arbeidsmarkt beter te doen functioneren. Als het convenant succesvol uitpakt, volgen mogelijk meer van dergelijke ‘kruisbestuivingen’.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden