04 juli 2022

Werkgevers: verbeter leiderschap en doorgroeimogelijkheden

Het is voor werkgevers steeds moeilijker om goed personeel te vinden. AWVN onderzocht welke maatregelen werkgevers nemen om de gevolgen van de arbeidsmarktkrapte op hun organisatie te verminderen. De conclusie: werkgevers geven steeds meer de voorkeur om in te zetten op het behoud van medewerkers en richten zich niet meer alleen op het werven van nieuwe mensen. Personeel behouden proberen ze onder andere door te investeren in goed leiderschap en door voldoende doorgroeimogelijkheden voor medewerkers te realiseren.

Focus op behoud van personeel

AWVN begrijpt de keuze die werkgevers maken om ten tijde van grote arbeidsmarktkrapte in te zetten op het behoud van medewerkers goed. Het wordt op de lange termijn steeds risicovoller om alles af te laten hangen van werving en selectie. De vijver met geschikte mensen wordt in Nederland namelijk steeds kleiner. Zorgen dat medewerkers blijven, heb je zelf in de hand en dat levert op de lange termijn veel meer op. Toch is het niet zo dat werving en selectie geen rol meer speelt in de aanpak van arbeidsmarktkrapte. De top 3 maatregelen die de hoogste voorkeur van werkgevers krijgen zijn:
1. realiseren van doorgroeimogelijkheden
2. versterken van leiderschap
3. meer autonomie geven aan medewerkers.

Blinde vlek: inclusief werven ondergewaardeerd

Wel ziet AWVN dat er ook nog kan worden geïnvesteerd in andere oplossingen dan de meest genoemde maatregelen. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers nog veel gebruik maken van al bekende oplossingen, zoals inzetten op opleiden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers of medewerkers meer betrekken bij de koers van de organisatie. Toch geeft een groot deel van de organisaties aan dat het intensiveren van werving en selectie gezien wordt als een belangrijke/kansrijke oplossing.

Opvallend hierbij is dat, hoewel veel werkgevers aangeven hun werving en selectie te intensiveren, zij niet aangeven dat de manier waarop ze werven anders en inclusiever wordt ingericht. In een steeds diverser wordende arbeidsmarkt is het aanspreken van alle doelgroepen binnen de beroepsbevolking een kansrijke oplossing. Dat is een kans die werkgevers nu over het hoofd lijken te zien.

Extra beloning is geen structurele langetermijnoplossing

Werkgevers zien extra financiële beloning niet als langetermijnoplossing voor de personeelskrapte. Dit kan volgens AWVN komen doordat de werkgevers vooral heil zien in oplossingen die te maken hebben met de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie en het verbeteren van arbeidsverhoudingen, zoals investeren in leiderschap.

En meer uren werken?

Ook ziet AWVN in de resultaten dat werkgevers mensen meer uren laten werken als oplossingsrichting niet heel hoog plaatsen. Toch is dit volgens AWVN een van de meest kansrijke kortetermijnoplossingen voor een bedrijf. Zo heeft Raymond Puts, algemeen directeur AWVN, herhaaldelijk opgeroepen dat meer uren werken dé oplossing is voor de arbeidsmarktkrapte, vooral daar waar per week maar enkele uren wordt gewerkt. Toch merken werkgevers, dat als er over contractuitbreiding gesproken wordt, dit niet bij alle medewerkers altijd in goede aarde valt. Mogelijk dat dit onderwerp in het onderzoek van AWVN hierdoor onderaan scoort.

Verschillen tussen sectoren

Dat er geen one-size-fits-all oplossingen zijn voor de arbeidsmarkttekorten, blijkt ook uit het onderzoek. AWVN ziet dat er duidelijke verschillen tussen sectoren te zien zijn in hun voorkeurs aanpak voor de tekorten. Zo wordt er in de gezondheidszorg bijvoorbeeld meer ingezet op het verbeteren van de inspraak en autonomie van medewerkers, terwijl er binnen de industrie meer waarde gehecht wordt aan het realiseren van doorgroeimogelijkheden voor medewerkers.

En nu aan de slag!

AWVN adviseert werkgevers om werk te maken van alle mogelijkheden die ze hebben om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf te gaan, van inclusief werven en het uitbreiden van contracturen tot het betrekken van medewerkers bij de organisatie en het versterken van het leiderschap. Om medewerkers te behouden moet je hen ruimte geven en goed luisteren naar hun wensen. Daarnaast is creativiteit nodig om de inrichting van het werk aan te passen en medewerkers duidelijk te maken welke loopbaanmogelijkheden en welk perspectief zij in de ogen van de werkgever hebben voor hun ontwikkeling.

Het arbeidsmarktonderzoek is uitgevoerd onder leden van AWVN, waarbij gebruik is gemaakt van de tool ‘Preference-next’. Met deze tool worden voorkeuren onderzocht door het belang en tevredenheid over maatregelen te wegen.

Top 3

Voorkeursscore juni 2022

Down 3

geen voorkeur

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden