17 april 2019

Nieuw perspectief voor werkzoekenden

Alleen zij die het absurde willen benaderen, zullen het onmogelijke bereiken. Een uitspraak van de befaamde Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher. En volgens Anne Megens, beleidsadviseur en arbeidsmarktdeskundige bij AWVN, zeer van toepassing op het onderzoek dat AWVN samen met adviesbureau Deloitte en UWV heeft gedaan naar verborgen matches op de arbeidsmarkt.

Veel moeilijk vervulbare vacatures kunnen mogelijk tóch worden vervuld door te kijken naar wat (werkloze) personen uit andere beroepsgroepen aan vaardigheden en competenties hebben en hen vervolgens geschikt te maken voor de vacature, bijvoorbeeld door bijscholing.

Dat is de conclusie van het onderzoek naar ‘verborgen matches’ op de arbeidsmarkt. Het gaat met name om mensen die korter dan zes maanden WW hebben, op dit ogenblik zo’n 130.000. In het onderzoeksproject leverde UWV kennis over vacatures en beschikbare personen, AWVN leverde vanuit het functiewaarderingssysteem ORBA kennis over functies en Deloitte deed de data-analyse.

Kern van het onderzoeksproject is dat op een andere manier naar beroepen en vacatures wordt gekeken. Werkzoekenden en werkgevers zijn nu geneigd vanuit functies en beroepen te denken. In het onderzoek werd vooral gekeken naar wat iemand kan en wat zo iemand nog zou moeten leren om een bepaalde andere functie uit te oefenen.

AWVN vindt dat mensen die kunnen en willen werken, ook werk moeten krijgen. Misschien een ‘absurde’ wens, maar dit onderzoek laat zien dat het niet onmogelijk is.

Nieuwe perspectieven bij Escher in het Paleis

Nieuwe perspectieven bij Escher in het Paleis
AWVN-beleidsadviseur Anne Megens legt een nieuw perspectief op de arbeidsmarkt dankzij verborgen matches uit aan de hand van een Metamorphose van Escher.
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden