Actuele HR-issues

Wat vindt u hier?

Uitgebreide informatie over actuele HR-onderwerpen waar vrijwel alle bedrijven mee te maken hebben of krijgen, of anderszins van belang zijn voor HR.

 • Handreiking Veilig werken in de 1,5-metereconomie
 • Reboarding bij terugkeer naar de werkvloer
 • Checklist Corona op de werkvloer
 • Vormgeven van thuiswerkbeleid
 • Samenwerking en leiderschap op afstand
 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-1, NOW-2)
 • Veelgestelde vragen
 • Coronavirus en ploegendiensten
 • Fases in het reorganisatieproces
 • Het ontslag van werknemers
 • Sociaal plan
 • Dienstverlening AWVN
 • WW-premie naar type contract
 • Verruiming ketenregeling
 • Introductie nieuwe ontslaggrond
 • Recht op transitievergoeding vanaf dag één
 • Positie oproepkrachten versterkt
 • Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
 • Minder snelle stijging AOW-leeftijd
 • Afschaffing doorsneesystematiek
 • Nieuwe pensioenvorm
 • Eerder stoppen met zwaar werk mogelijk
 • Rijksbegroting 2020 (Prinsjesdag 2019)
 • Consequenties voor werkgevers
 • Analyses en commentaren AWVN-experts
 • Trends met grote relevantie voor HR
 • Digitaler, globaler en duurzamer
 • Wendbaardere organisatie
 • Ondernemendere en vitalere werkenden
 • Nieuwe wet sinds 25 mei 2018
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Privacy-aspecten en informatiebeveiliging
 • Meldplicht datalekken