Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Nieuws
23 april 2020

Minimumloon per 1 juli 2020

https://www.awvn.nl/nieuws/minimumloon-per-1-juli-2020/
Nieuwsbericht. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 juli 2020.
Nieuws
24 oktober 2019

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020

https://www.awvn.nl/nieuws/wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2020/
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2020.
Nieuws
17 januari 2019

Oproep om lage loonschalen in cao’s op te nemen

https://www.awvn.nl/nieuws/oproep-lage-loonschalen-in-cao/
Nieuwsbericht, 17 januari 2019. Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW willen dat cao-partijen in de cao een laagste loonschaal tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon…
Pagina
21 augustus 2018

Doelgroepregister

https://www.awvn.nl/wat-is-het-doelgroepregister/
In het doelgroepregister houdt het UWV bij wie er onder de banenafspraak vallen. Ook is het een instrument om te controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met…
Pagina
06 april 2018

Wijzigingen WML 2018

https://www.awvn.nl/wijziging-wml-2018/
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) heeft op 1 januari 2018 een wijziging ondergaan die gevolgen heeft voor overwerk, vakantiegeld en stukloon.
Nieuws
15 december 2017

WML 2018: overwerk en vakantiebijslag

https://www.awvn.nl/nieuws/wml-2018/
De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wijzigt op 1 januari 2018, en dat heeft consequenties voor overwerk en de vakantietoeslag.
WML
Nieuws
23 oktober 2017

Wijziging WML 2018: gevolgen voor overwerk, vakantiegeld en stukloon

https://www.awvn.nl/nieuws/wijziging-wml-gevolgen-overwerk-vakantiegeld-en-stukloon/
De wijzigingen in de WML (Wet minimumloon) per 1 januari 2018 en de consequenties ervan voor overwerk, vakantiegeld en stukloon.