Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Nieuws
23 april 2020

Minimumloon per 1 juli 2020

https://www.awvn.nl/nieuws/minimumloon-per-1-juli-2020/
Nieuwsbericht. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 juli 2020.
Nieuws
26 november 2019

Rekenregels 2020

https://www.awvn.nl/nieuws/rekenregels-2020/
Nieuwsbericht. In de rekenregels 2020 zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het minimumloon per 1 januari 2020 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op minimumniveau.
Nieuws
01 juli 2019

Minimumloon en -jeugdloon per 1 juli 2019

https://www.awvn.nl/nieuws/minimumloon-en-jeugdloon-1-juli-2019/
Nieuwsbericht. Minimumloon en -jeugdloon per 1 juli 2019.
Nieuws
17 januari 2019

Oproep om lage loonschalen in cao’s op te nemen

https://www.awvn.nl/nieuws/oproep-lage-loonschalen-in-cao/
Nieuwsbericht, 17 januari 2019. Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW willen dat cao-partijen in de cao een laagste loonschaal tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon…