Filter
Categorieën
Datum

Resultaten

Pagina
10 augustus 2020

RUGGENSTEUN: vaardigheden voor eigen regie ontwikkelen

https://www.awvn.nl/ruggensteun-vaardigheden-eigen-regie-ontwikkelen/
Eigen regie op de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid vraagt bepaalde vaardigheden van medewerkers. Maar hoe dan? Het is aan de werkgever om hiertoe faciliteiten en ondersteuning te bieden.