Categorieën

Resultaten

Sociale plannen

https://www.awvn.nl/agenda/netwerkbijeenkomst/sociale-plannen/
Bijeenkomst van het AWVN-netwerk Sociale plannen op 28 maart 2019.

Quickscan sociale plannen

https://www.awvn.nl/publicaties/brochure/quickscan-sociale-plannen/
Quickscan sociale plannen geeft een beeld van de ontslagvergoedingen in sociale plannen, en in hoeverre die gebaseerd zijn op de transitievergoeding of de oude kantonrechtersformule.

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties (juni 2019)

https://www.awvn.nl/agenda/cursus/arbeidsrechtelijke-aspecten-reorganisaties-13-juni-2019/
Praktijkdag 'Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties' (13 juni 2019). Proces, mogelijkheden en wettelijke verplichtingen. Staat open voor leden en niet-leden.

Uitvoeringsregels UWV ontslag op onderdelen aangepast

https://www.awvn.nl/nieuws/uwv-uitvoeringsregels-ontslag-op-onderdelen-aangepast/
Nieuwsbericht, 2 augustus 2018. De uitvoeringsregels UWV ontslag om bedrijfseconomische redenen (UBE) én ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (ULAO) zijn sinds 1 augustus op onderdelen aangepast.

Reorganiseren – fases in het reorganisatieproces

https://www.awvn.nl/reorganiseren-fases-reorganisatieproces/
Reorganiseren, eerste deel. Gaat in op het reorganisatieproces zelf en de verschillende daarbinnen te onderscheiden fases.

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties

https://www.awvn.nl/agenda/cursus/arbeidsrechtelijke-aspecten-reorganiseren-2/
Praktijkochtend 'Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties' (6 november 2018). Proces, mogelijkheden en wettelijke verplichtingen. Staat open voor leden en niet-leden.

Reorganiseren

https://www.awvn.nl/reorganiseren-uitgebreid/
Achtergrondinformatie over reorganiseren en het reorganisatieproces.

Afspiegelingsbeginsel en bedrijfsvestiging

https://www.awvn.nl/afspiegelingsbeginsel-en-bedrijfsvestiging/
Achtergrondinformatie over reorganiseren: voor goede toepassing van het afspiegelingsbeginsel is het cruciaal te weten wat precies onder een bedrijfsvestiging wordt verstaan.

Reorganiseren: sociale plannen

https://www.awvn.nl/reorganiseren-sociaal-plan-sociale-plannen/
Achtergrondinformatie over reorganiseren in drie delen. Derde deel: soorten reorganisaties, de effecten ervan op werknemers, en op de verschillende mogelijkheden om de sociale gevolgen voor de werknemers op te vangen…

Uitwisselbare functies

https://www.awvn.nl/uitwisselbare-functies/
Achtergrondinformatie: het begrip 'uitwisselbare functies' speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de ontslaglijst in geval van een reorganisatie. Wanneer zijn functies uitwisselbaar?

Reorganiseren: ontslag van werknemers

https://www.awvn.nl/reorganiseren-ontslag-van-werknemers/
Achtergrondinformatie over reorganiseren in drie delen. Derde deel: het ontslag van werknemers. Over de wet- en regelgeving die van toepassing is, het vaststellen van de ontslaglijst op basis van het…

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties

https://www.awvn.nl/agenda/cursus/arbeidsrechtelijke-aspecten-reorganiseren/
Praktijkochtend 'Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties' (12 juni 2018). Proces, mogelijkheden en wettelijke verplichtingen. Staat open voor leden en niet-leden.

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close