Filters

Thema's

Berichttype

Datum

Resultaten

Nieuws
Inclusief werkgeven
20 APRIL 2021
Breed offensief loopt verdere vertraging op

De Tweede Kamercommissie SZW heeft de brief van 30 maart 2021 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van het wetsvoorstel Uitvoering Breed Offensief controversieel verklaard.…

Nieuws
Inclusief werkgeven
06 APRIL 2021
Voortgang wetsvoorstellen Breed offensief en vereenvoudiging Wet banenafspraak

Nieuwsbericht AWVN, 6 april 2021: In een brief van 30 maart heeft minister SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over het aangepaste tijdpad van het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet…

Brochure
Inclusief werkgeven
14 AUGUSTUS 2020
Mensen met een beperking aan de slag helpen

Informatie over doelgroepen, arbeidsrelaties, te nemen stappen en beschikbare instrumenten i.h.k.v. de banenafspraak.

Nieuws
Inclusief werkgeven
16 JUNI 2020
Van Ark: functiecreatie nuttig instrument banenafspraak

Nieuwsbericht. Uit onderzoek van SZW naar functiecreatie blijkt dat functiecreatie een nuttig instrument is om meer mensen met een beperking aan werk te helpen.

Blog
Inclusief werkgeven
24 FEBRUARI 2020
Vier verbeterpunten voor de Participatiewet

Robin Kok van AWVN Inclusief somt in deze vlog 4 verbeterpunten voor de Participatiewet op die werkgevers nodig hebben om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen.

Blog
Inclusief werkgeven
28 NOVEMBER 2019
Het kan beter, maar er gaat al zó veel goed

Lisanne Smits van AWVN Inclusief kijkt verder dan de Participatiewet en ziet dat daarbuiten al veel banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Nieuws
Inclusief werkgeven
19 NOVEMBER 2019
SCP publiceert evaluatie Participatiewet

Vandaag publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau de evaluatie van de Participatiewet. AWVN: 'Niet verrassend is, dat er nog veel te verbeteren valt.'

Nieuws
Inclusief werkgeven
15 AUGUSTUS 2019
AWVN levert helder overzicht van activiteiten Breed offensief

AWVN en inclusief werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak maakten een helder overzicht van alle activiteiten en betrokkenen bij het Breed offensief.

Nieuws
17 JANUARI 2019
Oproep om lage loonschalen in cao’s op te nemen

Nieuwsbericht, 17 januari 2019. Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW willen dat cao-partijen in de cao een laagste loonschaal tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon…

HR van A tot Z
Inclusief werkgeven
29 NOVEMBER 2018
Sociaal akkoord 2013

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over het versterken van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

HR van A tot Z
Inclusief werkgeven
22 AUGUSTUS 2018
Proefplaatsing

Werknemers met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, Ziektewet- of WW-uitkering komen in aanmerking voor een proefplaatsing.

HR van A tot Z
Inclusief werkgeven
21 AUGUSTUS 2018
Doelgroepregister

In het doelgroepregister houdt het UWV bij wie er onder de banenafspraak vallen. Ook is het een instrument om te controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met…

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden