Filter
Categorie├źn
Datum

Resultaten

Nieuws
31 maart 2022

Werkgevers reageren op wijziging Besluit Wfsv

https://www.awvn.nl/nieuws/reactie-wijziging-besluit-wfsv/
Gezamenlijke werkgevers, waaronder AWVN, hebben gereageerd op de Wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten.
Nieuws
02 maart 2022

Internetconsultatie Wfsv en nadere regels oproepovereenkomsten

https://www.awvn.nl/nieuws/internetconsultatie-wfsv-en-nadere-regels-oproepovereenkomsten/
Internetconsultatie Wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten (tot en met 29 maart 2022), en er is nieuwe versie van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW verschenen.
HR van A tot Z
30 maart 2021

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab-2/
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 1 januari 2020 inwerking getreden. Beknopt overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Blog
30 januari 2020

De oproepovereenkomst en het verplichte aanbod na 12 maanden

https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/oproepovereenkomst-praktische-tips/
Blog arbeidsrecht (31 januari 2020). De oproepovereenkomst en het verplichte aanbod na 12 maanden: een aantal tips en praktische handreikingen.
Nieuws
21 oktober 2019

Besluit oproepovereenkomsten gewijzigd

https://www.awvn.nl/nieuws/consignatie-oproepovereenkomst-wab/
Het 'Besluit oproepovereenkomsten' wordt aangepast. Ook bij consignatie die niet per uur wordt vergoed, is er geen sprake van een oproepovereenkomst. 
HR van A tot Z
14 oktober 2019

Oproepkrachten en de Wab

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/oproepkrachten-en-de-wab/
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), van kracht op 1 januari 2020, versterkt op een aantal onderdelen de positie van oproepkrachten aanzienlijk. Een overzicht van de veranderingen.
Blog
23 juli 2019

De omvang van bedongen arbeidsduur bij een oproepcontract

https://www.awvn.nl/blog/arbeidsrecht/omvang-bedongen-arbeidsduur-oproepcontract/
Blog arbeidsrecht (23 juli 2019) over de omvang van bedongen arbeidsduur bij een oproepcontract (nu, en vanaf 2020 onder de Wab) en een alternatief daarvoor.
HR van A tot Z
05 januari 2018

Loondoorbetaling oproepkrachten

https://www.awvn.nl/hr-van-a-tot-z/loondoorbetaling-oproepkrachten/
Achtergrondinformatie - over de loondoorbetalingsverplichting oproepkrachten sinds de introductie van de Wwz.