Filters

Thema's

Datum

Resultaten

02 JANUARI 2023
Objectieve rechtvaardiging en gelijke behandeling

Objectieve rechtvaardiging kan van toepassing zijn op grond van leeftijd, omvang of duur van de arbeidsovereenkomst

14 DECEMBER 2022
Werkgevers: ‘Samen verdienvermogen vergroten’

Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, AWVN) vinden dat werkgevers en werknemers het arbeidsvoorwaardenoverleg moeten gebruiken om samen het verdienvermogen van Nederland op peil te houden, zo schrijven zij in hun Arbeidsvoorwaardennota…

06 DECEMBER 2022
Wet gelijke behandeling man vrouw

Achtergrondinformatie. Werkgevers mogen bij gelijkwaardige arbeid geen onderscheid maken tussen vrouwen en mannen. Het verbod op onderscheid naar geslacht is nader uitgewerkt in de Wet gelijke behandeling man vrouw.

03 DECEMBER 2022
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Achtergrondinformatie. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte heeft betrekking op arbeid, beroepsopleiding en openbaar vervoer.

03 DECEMBER 2022
Voorkeursbeleid

Achtergrondinformatie. De wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling verbiedt zowel direct als indirect onderscheid. De meest algemene uitzondering daarop bestaat uit het voeren van voorkeursbeleid.

03 DECEMBER 2022
Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

Achtergrondinformatie. De Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid verbiedt onderscheid op grond van leeftijd, tenzij daar een objectieve rechtvaardiging voor is.

03 DECEMBER 2022
Gelijke behandeling bepaalde en onbepaalde tijd

Achtergrondinformatie over de Wet Gelijke behandeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Tijdelijke werknemers mogen ten opzichte van vergelijkbare werknemers in vaste dienst niet anders worden behandeld bij de arbeidsvoorwaarden,…

03 OKTOBER 2022
Diversiteitsdag: inclusieve vacatureteksten populair

Op Diversiteitsdag laat AWVN zien wat werkgevers doen aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Vooral inclusieve vacatureteksten zijn populair.

12 DECEMBER 2021
Werkgevers: ‘Cao-overleg benutten om krapte aan te pakken’

Arbeidsvoorwaardennota 2022

03 JULI 2020
Ontziemaatregelen

Ontziemaatregelen zijn afspraken in de cao die de oudere werknemer op basis van leeftijd extra rechten ten opzichte van jongere collega’s toekennen.

28 MEI 2020
Gelijke beloning: benchmark verklaart verschillen

Dienstverlening AWVN. Econometrisch onderzoek naar verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen, analyse, en verhelpen van verschillen.

15 JANUARI 2020
Werkgevers: ‘Meer investeren in medewerkers’

Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, AWVN) vinden investeringen in medewerkers een speerpunt voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van dit jaar, schrijven zij in hun Arbeidsvoorwaardennota 2020 Waardevol Werkgeven.

Aanmelden