Filters

Thema's

Berichttype

Datum

Resultaten

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: inzet van (leer)ambassadeurs

De inzet van ambassadeurs is een effectieve bottom-up interventie om de eigen regie van medewerkers op hun duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: teamcoaching

Teams zijn gebaat bij teamcoaching om goed te (blijven) functioneren: een neutrale facilitator helpt om de interne verhoudingen zichtbaar te maken en te verbeteren.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: mobiliteit bespreekbaar maken

Maak mobiliteit in of buiten de organisatie tijdig bespreekbaar. Daarmee bevordert u mobiliteit vanuit een positieve flow en voorkomt u (grijs) verzuim, disfunctioneren en/of spanningen.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: actieve ondersteuning onderling

Zo bevorder je teamgeest, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en teamgroei: geef elkaar ruggensteun in een sociaal veilige omgeving waarin collega’s zich kwetsbaar durven opstellen, gesprekken plaatsvinden, men op de hoogte is van…

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: voorbeelden en voorbeeldgedrag

Als nieuw gedrag van medewerkers noodzaak is - meer zelfbewustzijn meer persoonlijk leiderschap - deel dan positieve voorbeelden en gedrag dat past bij de (nieuwe) koers van de organisatie.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
11 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: feedback & feedforward bevorderen

Feedback is belangrijk voor de ontwikkeling van medewerkers. Besteed er veel aandacht aan in teams en in de organisatie. Wij zien sociale veiligheid, oefening en succeservaringen als belangrijke ingrediënten.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
10 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: dialoogsessie team

AWVN adviseert: periodiek een dialoogsessie. Geen eenmalig 'trucje', maar als team structureel werken aan onderling vertrouwen, heldere communicatie en vruchtbare samenwerking.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
10 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: inzicht en onderlinge steun team

Een team dat goed functioneert, maakt het verschil in organisaties. Het loont dan ook om te investeren in uw teams. AWVN kan hierbij begeleiden met een breed palet aan innovatieve…

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
10 AUGUSTUS 2020
Ruggensteun: vaardigheden voor eigen regie ontwikkelen

Eigen regie op de duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarktfitheid vraagt bepaalde vaardigheden van medewerkers. Maar hoe dan? Het is aan de werkgever om hiertoe faciliteiten en ondersteuning te bieden.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
10 AUGUSTUS 2020
Ruimte: breder inzetten HR-instrumenten

AWVN licht samen met de klant de regelingen, interventies en tools door en verdelen deze in de vier HR-bundels: behoud, ontzie, ontwikkel en benut. Vervolgens adviseren wij over een effectieve…

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
10 AUGUSTUS 2020
Ruimte: organisatieverandering

Toekomstproof! Vernieuwing van de arbeidsorganisatie met oog voor cultuur, leiderschap en samenwerking, vergroot het aanpassings- en verandervermogen van organisatie én medewerkers.

Interventiekaart eigen regie
Duurzame inzetbaarheid
10 AUGUSTUS 2020
Ruimte: jobengineering

Jobengineering: kern is het werk te laten aansluiten bij wat medewerkers willen en kunnen en bij wat werkgevers bieden en vragen. Met als doel om functies toekomstbestendig te maken en…

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden