Filters

Thema's

Berichttype

Datum

Resultaten

Agenda
Internationale arbeidsmobiliteit
09 MAART 2023
Powerworkshop ‘Gebruik van de A1-verklaring’

Powerworkshop Internationale arbeidsmobiliteit, ‘Gebruik van de A1-verklaring’, 9 maart 2023.

HR van A tot Z
Internationale arbeidsmobiliteit
08 NOVEMBER 2022
A1-verklaring en sociale zekerheid internationaal werken

De A1-verklaring is het bewijs dat de internationaal tewerkgestelde werknemer in het woonland verzekerd blijft voor de sociale zekerheid.

Blog
Internationale arbeidsmobiliteit
14 JANUARI 2022
I’m sittin’ in the railway station. Got a ticket for my destination

Ga altijd na welk arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsrelatie als u gebruikmaakt van personeel van een buitenlandse werkgever.

Nieuws
Internationale arbeidsmobiliteit
16 AUGUSTUS 2021
Uitspraak Hof over A1-verklaring en buitenlands uitzendbureau

Gebruik van een A1-verklaring door een buitenlands uitzendbureau is alleen mogelijk als dat bureau ook daadwerkelijk uitzendactiviteiten in eigen land heeft.

Werkgeverslijn vraag van de week
09 JULI 2020
Vraag van de week: de A1-verklaring

Rubriek Werkgeverslijn: vraag van de week. Wat is een A1-verklaring?

Nieuws
Internationale arbeidsmobiliteit
18 MEI 2020
Detacheringsbewijs: procedure van sociale-zekerheidsverordening volgen

Voordat een detacheringsbewijs in twijfel mag worden getrokken, moet eerst contact opgenomen worden met de buitenlandse afgevende instantie. Zo is het ook afgesproken!

Nieuws
Internationale arbeidsmobiliteit
28 JANUARI 2019
Europese sociale zekerheid geldt ook voor derdelanders

Nieuwsbericht 28 januari 2019. Het Hof van Justitie heeft in haar arrest van 24 januari 2019 bevestigd dat derdelanders onder de sociale zekerheidsverordening van de Europese Unie (EU) vallen.

Nieuws
Internationale arbeidsmobiliteit
10 SEPTEMBER 2018
Hof strikter in toepassing voorwaarden voor detachering (A1-verklaring)

A1-formulier is bindend voor zowel de sociale zekerheidsorganen als de rechterlijke instellingen van de lidstaat waar de werkzaamheden worden verricht.

Nieuws
Internationale arbeidsmobiliteit
15 FEBRUARI 2018
Heeft de A1-verklaring haar bindende kracht verloren?

Nieuwsbericht 15 februari over uitspraak Hof van Justitie dat A1-verklaring niet bindend is als sprake is van fraude of misbruik.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden