Home / De 30%-regeling

Logo AWVN-werkgeverslijnDe 30%-regeling is een regeling die het mogelijk maakt een uitgezonden of een ingekomen werknemer belastingvrij een vergoeding te geven voor de extra kosten voor de werknemer die door de uitzending worden veroorzaakt. Deze kosten heten ook wel extraterritoriale kosten.

Als de Belastingdienst de aanvraag voor het verzoek om toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers honoreert, dan wordt het niveau van de extraterritoriale kosten gedurende de looptijd van de regeling gemaximeerd op 30% van het loon van de werknemer. Als de werkelijke extraterritoriale kosten meer bedragen dan 30%, dan komen de werkelijke extraterritoriale kosten voor vergoeding in aanmerking.

Als de Belastingdienst het verzoek voor toepassing van de regeling honoreert, dan heeft dat een aantal voordelen, te weten:
• de mogelijkheid voor de werkgever om de werknemer een belastingvrije vergoeding te geven die wordt gemaximeerd op 30% van het (fiscale) loon van de werknemer
• de mogelijkheid voor de werkgever om naast de 30%-vergoeding een belastingvrije vergoeding te geven voor het schoolgeld van de internationale school van de kinderen
• de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de regeling te opteren voor partieel buitenlandse belastingplicht, ook als de werknemer voor de Nederlandse fiscale wetgeving moet worden aangemerkt als fiscaal inwoner van Nederland.

Lees verder:
• voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling
• schriftelijke verslaglegging
• aanvraagtermijn en looptijd van de regeling

Afgeschermd voor leden

Log in via de inlogbutton rechtsboven op deze pagina of maak hieronder een tijdelijk account aan.