vrijdag 28 september 2018

Samenvatting ‘Wegwerkzaamheden. Tien ideeën voor de wereld van werk’

De samenvatting van ‘Wegwerkzaamheden. Tien ideeën voor de wereld van werk.’

Hoe maken we van Nederland het meest competitieve en inclusieve land van Europa? Op initiatief van AWVN deelden in 2018 zo’n zestig mensen uit wetenschap, politiek, vakbeweging en bedrijfsleven hun visie op dit vraagstuk. Een denktank onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan heeft de voorstellen en analyses besproken en gebundeld. Deze agenda is de AWVN-weergave van die gesprekken. Er zijn waarden waar wij niet aan willen tornen, drie thema’s waarop actie is geboden en tien concrete ideeën voor vernieuwing. Ze zijn in deze agenda bijeengebracht. Maar al staat de richting buiten kijf, dit is nog geen vastgelegde route. Vandaar: wegwerkzaamheden.

0 reacties