Home / Online producten / Tiptrack: regisseer je eigen loopbaan

Tiptrack: regisseer je eigen loopbaan

Logo tiptrack
Tiptrack heeft een eigen website, met uitgebreide informatie over deze tool. Ga naar die website

Wat is Tiptrack?

Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden én werkgevers die gebouwd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën.

Hoe werkt Tiptrack?

Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over de eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee de eigen loopbaan.

Een duurzaam inzetbare beroepsbevolking is goed voor iedereen: voor werkenden én voor werkgevers. Tiptrack maakt het mogelijk.

Tiptrack bestaat uit een app en wordt ondersteund door een online platform. De werkenden beoordelen hun werkdag en krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst.

Tiptrack is ISO-gecertificeerd. Met het ISO-27001-certificaat voldoet Tiptrack aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

AWVN ontwikkelt Tiptrack in samenwerking met Blue Carpet, expert in het ontwikkelen van online talentplatformen. Tiptrack is in het Nederlands beschikbaar en in de loop van 2018 ook in het Engels.

Renske Rietbergen, directeur HR-innovatie en marketing bij AWVN, sprak in het BNR-werkgeversdebat over het inzetbaar houden van 8,5 miljoen medewerkers en hoe Tiptrack hierbij kan helpen. Podcast van BNR, Renske Rietbergen vanaf 31 minuten.

Krijg grip op je loopbaan in drie stappen. Bekijk de animatie
 • Wat is Tiptrack en hoe werkt het?

  Tiptrack bestaat uit een app en wordt ondersteund door een online platform. Via de app worden werkenden gevraagd om elke dag hun werkdag te beoordelen. Ze geven aan wat positief of negatief was en krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden vervolgens gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst.

  Tips
  De tips zijn teksten, video’s, tools en adviezen. De tips verwijzen de werkende ook vaak naar de eigen organisatie. Om daar te informeren naar faciliteiten of informatie te vragen over veranderingen in het eigen werk en loopbaanmogelijkheden.

  Inzicht via scans met benchmarkmogelijkheid
  De gebruikers krijgen via Tiptrack verder inzicht in hun eigen situatie door korte korte scans met stellingen. Hun score kunnen ze benchmarken met andere gebruikers van Tiptrack.

  Forum
  De werkende kan via het forum vragen stellen aan andere gebruikers. Tiptrack plaatst ook regelmatig vragen en tips op het forum om werkenden te inspireren de regie over de eigen loopbaan te nemen.

  Persoonlijk profiel
  De werkende kan een eigen profiel aanmaken met opleiding, ervaring en competenties. Ook kan hij hier de rapportages opslaan van de testen en tools die hij op Tiptrack heeft gedaan.

  Webshop
  Als een gebruiker belangstelling heeft voor zwaardere testen, trainingen, opleidingen of offline persoonlijk advies, dan wordt hij doorverwezen naar een webshop. In de webshop zijn diensten en producten te koop van professionele expert-organisaties, zoals psychologische bureaus, opleidingsinstituten en loopbaanadviesbureaus.
  Alleen in de praktijk bewezen tools en advies worden toegelaten tot dit platform. AWVN benut daarbij de kennis en ervaring uit haar netwerk van branches en bedrijven.

  Individueel duurzame-inzetbaarheidsbudget (optioneel)
  In de webshop kunnen (bestaande) individuele duurzame- inzetbaarheidsbudgetten besteed worden. Tiptrack stimuleert de medewerker via tips om bestedingsdoelen te kiezen die zijn duurzame inzetbaarheid bevorderen. Voor werkgevers levert dit een forse vermindering op van de administratie van deze budgetten.

 • Faciliteiten voor de werkgever via Tiptrack Go en Tiptrack Pro

  Voor organisaties die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen stimuleren, biedt Tiptrack met Tiptrack Go en Tiptrack Pro een totaalpakket. Met nog meer functionaliteiten en tools voor de medewerker en ook faciliteiten voor de werkgever voor implementatie, dataverzameling, benchmark en advies. Voor de werkgever zijn er de volgende faciliteiten:
  • online dashboard met geanonimiseerde informatie over het gebruik van Tiptrack door zijn medewerkers en benchmark mogelijkheden
  • organisatiepagina met informatie over ‘werken bij’ en faciliteiten voor duurzame inzetbaarheid
  • netwerkbijeenkomsten voor werkgevers om ervaringen uit te wisselen.

 • Tiptrack: aanvullende dienstverlening AWVN

  Met Tiptrack biedt AWVN een totaalconcept: een app, een digitaal platform, een communicatieplan met toolkit, een implementatieplan én aanvullende offline dienstverlening.
  Uit ervaring weet AWVN dat een gecombineerde aanpak van maatregelen het beste werkt. Een overzicht van de dienstverlening.

  Basisworkshop leidinggevenden
  • Wat is duurzame inzetbaarheid en waarom is dit belangrijk voor je organisatie?
  • Waar liggen de knelpunten op het gebied van inzetbaarheid in je team of op je afdeling?
  • Hoe werkt Tiptrack?
  • Wat kunnen leidinggevenden doen om medewerkers te ondersteunen op het gebied van werk, gezondheid, ontwikkeling en financiën?
  • Welke faciliteiten en oplossingen biedt je organisatie?

  Training gespreksvaardigheden leidinggevenden
  Training van vaardigheden om in gesprek te gaan met medewerkers over hun inzetbaarheid en hen hierbij succesvol te ondersteunen.

  Kickoff-bijeenkomst medewerkers
  • Wat heb jij nodig om duurzaam inzetbaar te zijn?
  • Hoe werkt Tiptrack?
  • Hoe download/gebruik ik de app voor de eerste keer?

  Workshop ‘Aan het roer met Tiptrack’ (na drie maanden gebruik van Tiptrack)
  • Wat zijn jouw ervaringen?
  • Welke faciliteiten heb je nog niet gebruikt?
  • Hoe maak je een eigen actieplan?
  • Hoe haal je nog meer uit Tiptrack?

  Communicatieadvies
  Strippenkaart voor communicatieadvies, als aanvulling op communicatieplan en -middelen.

  Onderzoek duurzame inzetbaarheid
  Via een enquête over duurzame inzetbaarheid onder de medewerkers en enkele groepsgesprekken met leidinggevenden, HR en medewerkers brengt AWVN de huidige situatie op het terrein van duurzame inzetbaarheid in beeld. Het onderzoek wordt afgesloten met een rapportage met conclusies en adviezen voor verbeteringen.

  Integraal beleid duurzame inzetbaarheid
  Een ervaren adviseur begeleidt de werkgever om tot een visie op werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid te komen. Deze dient als basis voor integraal beleid.

  Meer weten?
  Kijk op www.tiptrack.nl of neem contact op met de Tiptracklijn, 070 850 86 50, info@tiptrack.nl.

 • Een afspraak over duurzame inzetbaarheid... en dan?

  In de praktijk gaat het vaak zo: in een organisatie is besef dat duurzame inzetbaarheid belangrijk is en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Er wordt een afspraak gemaakt over duurzame inzetbaaarheid in cao of avr en dan… dan blijft het vaak stil.
  Medewerkers weten vaak niet hoe en waarmee aan de slag te gaan en HR vindt het lastig om hierover de dialoog aan te gaan. Herkenbaar? Klik hier om een manier te vinden waarmee medewerkers wél aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid.

 • Meer weten?

  Ga naar de speciale TiptracksiteNieuwsgierig naar wat Tiptrack voor uw organisatie kan doen?
  Uitgebreide informatie op www.tiptrack.nl.

  Vragen of een afspraak maken voor een demo en onze propositie?
  Bel de Tiptracklijn, 070 850 86 50 of mail naar info@tiptrack.nl.