01 februari 2021

Werkgevers: ‘Wendbaarheid is vaccin voor ondernemingen’

Download de arbeidsvoorwaardennota Schaken op meerdere borden. Arbeidsvoorwaarden in onzekere tijden, voordat u het arbeidsvoorwaardenoverleg ingaat en doe er uw voordeel mee.

Bedrijven moeten in de toekomst veel beter kunnen omgaan met grote veranderingen in hun omgeving, zoals nu de coronacrisis. Grotere wendbaarheid in bedrijfsvoering en in productieprocessen is daarvoor het ‘vaccin’. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om werktijden, werkplek en functies aan te passen en dat beloningsafspraken meer mee moeten ademen met de bedrijfssituatie. Cao-afspraken zijn nu vaak te star waardoor bedrijven zich niet goed kunnen aanpassen en extra hard worden geraakt bij onverwachte tegenslag. 2021 belooft opnieuw een onzeker jaar te worden. Werkgevers willen daarom komend jaar inzetten op meer meebewegende arbeidsvoorwaarden.

= tekst gaat onder de video verder =

Het beste vaccin voor de arbeidsmarkt

Het beste vaccin voor de arbeidsmarkt

Dat schrijven MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in hun arbeidsvoorwaardennota Schaken op meerdere borden. Arbeidsvoorwaarden in onzekere tijden. Daarin staan aanbevelingen voor werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van het komende jaar. Uitgangspunt is voor hen dat in toekomstige crises de arbeidsvoorwaarden de beste aanpak niet in de weg staan.

Aanpassingsvermogen te klein

Gezonde bedrijven, maximale werkgelegenheid en zekerheid en perspectief voor werknemers blijven voor de gezamenlijke werkgevers de ‘grote’ doelstellingen van het arbeidsvoorwaardenoverleg. De huidige crisis heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd, met name wat betreft het aanpassingsvermogen van ondernemingen. Afspraken in de cao blijken soms zo star dat deze organisaties belemmeren in te spelen op de grote onzekerheid en tegenslagen door de coronacrisis.

Gaat u ook weer onderhandelen over een nieuwe cao en wilt u goed voorbereid zijn? Volg dan onze leergang arbeidsvoorwaarden De cao als strategisch wapen, die op 9 februari 2021 begint.
Meer informatie en aanmelden

Zo wilden veel bedrijven hun ploegenroosters aanpassen om in het kader van coronavrij werken het verkeer van en naar bedrijfslocaties te verminderen. Diverse werkgevers zagen dat verhinderd doordat de arbeidsvoorwaarden het niet toelieten. Ook personeel inzetten op andere plekken in de organisatie bleek vaak lastig. Afspraken rond onder meer roosters, reistijden en reiskosten bij thuiswerken moeten daarom kritisch worden bekeken, stellen de werkgeversorganisaties. Tegelijkertijd bepleiten zij afspraken over meeademende beloningen en crisisclausules. Hierdoor lopen de loonkosten in slechte tijden minder hard op en profiteren werknemers in goede tijden extra.

Investeren waar het kan

Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN kent het arbeidsvoorwaardenoverleg dit jaar twee gezichten. Bedrijven die het zwaar hebben en bedrijven die ondanks of juist dankzij de crisis goed draaien. Om die reden schetst de nota twee routes: investeren waar het kan en (kosten) beheersen waar het moet. Langs die weg kunnen zowel werkgelegenheid als bedrijven worden behouden.

De gezamenlijke werkgevers merken ook op dat de succesvolle steunpakketten van de overheid de onderliggende problemen van veel bedrijven aan het oog onttrekken. Hierdoor ontbreekt in het arbeidsvoorwaardenoverleg soms de urgentie om zaken aan te passen.

Gezamenlijk probleem

De werkgeversverenigingen pleiten voor constructief overleg met werknemers en hun vertegenwoordigers – vakbonden, ondernemingsraden – om de onderliggende problemen scherp te krijgen en draagvlak te verwerven voor hun investeringsagenda. ‘De coronacrisis heeft grote gezamenlijke problemen veroorzaakt. Die vragen om een gezamenlijke aanpak.’

De samenvatting van de arbeidsvoorwaardennota 2021 downloadt u hier:
Arbeidsvoorwaardennota 2021 samenvatting

Download de arbeidsvoorwaardennota Schaken op meerdere borden. Arbeidsvoorwaarden in onzekere tijden:
Arbeidsvoorwaardennota 2021

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 1091 3307, j.velde@awvn.nl

Aanmelden