Privacyverklaring (AVG)

Logo AWVN-werkgeverslijnModel privacyverklaring in het kader van de AVG, bedoeld voor werknemers en sollicitanten.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), van kracht. Deze nieuwe regeling zorgt onder meer voor versterking van de rechten van personen van wie gegevens worden verwerkt. Tegelijkertijd brengt de AVG extra verplichtingen met zich mee voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, onder andere werkgevers. De AVG vraagt van u dat u transparant bent over de wijze waarop u met persoonsgegevens omgaat en u hierover duidelijk communiceert.

Hieronder treft u als service van AWVN een uitgebreid model privacyverklaring aan. U dient zelf na te gaan of deze aansluit bij de situatie binnen uw onderneming. Zo nodig moet u de verklaring bijstellen. U kunt de verklaring hieronder downloaden als PDF en/of als Worddocument.

 

0 reacties