Ruimte: vernieuwing van arbeidsvoorwaarden

Veranderingen rondom werk volgen elkaar in rap tempo op, zowel op macro-, meso- als microniveau. Arbeidsvoorwaarden verouderen snel. Vernieuwing levert passende, moderne arbeidsvoorwaarden op die de (HR-)strategie versterken – bijvoorbeeld het vergroten van de eigen regie van medewerkers op hun duurzame inzetbaarheid.

Beschrijving interventie
AWVN richt zich in eerste instantie op de juiste procesbegeleiding bij de vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden. Voor het resultaat is het proces minstens zo belangrijk als de inhoud. Waar nodig brengt de ervaren procesbegeleider ook relevante inhoud in.

Wanneer past u deze interventie toe?
Arbeidsvoorwaarden vernieuwen is een continu proces, waarin we kunnen ondersteunen. Soms is er een aanleiding om de arbeidsvoorwaarden rigoureus te actualiseren. Denk aan een nieuwe cao of arbeidsvoorwaardenregeling, een reorganisatie of harmonisatie, een tekort aan medewerkers of een nieuwe (HR-)strategie, die bijvoorbeeld de eigen regie van medewerkers stimuleert.

Wat levert deze interventie op?
U krijgt arbeidsvoorwaarden waarvoor draagvlak is, die bijdragen aan (HR-)doelstellingen en die medewerkers op de juiste manier belonen, prikkelen en uitdagen. Soms uit zich dat in een nieuwe cao of arbeidsvoorwaardenregeling, maar soms ook in een andere balans tussen ontziemaatregelen (compenseren) enerzijds en voorziemaatregelen (investeren) anderzijds.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden