Ruimte: functiehuis moderniseren

Een functiehuis mag dan ouderwets lijken, maar op de AWVN-manier is het dat zeker niet. Een functiehuis is belangrijk om medewerkers in hun werkzaamheden richting en kaders te geven. Daardoor ervaren ze ruimte om zo goed mogelijk bij te kunnen dragen aan de organisatiedoelstellingen. En dat draagt ook bij aan de eigen duurzame inzetbaarheid. Het functiehuis moderniseren kan dus van belang zijn.

Beschrijving interventie
Het functiehuis moderniseren: het wordt zo ingericht dat dit ruimte geeft om mee te bewegen met veranderde eisen vanuit de markt. De basis bestaat dus niet langer uit functies, maar uit rollen, werkdomeinen, functiefamilies en skills. Dat ondersteunt en faciliteert flexibiliteit en wendbaarheid van medewerkers en agile werken in een organisatie.

Wanneer past u deze interventie toe?
Vooral als de organisatie wendbaarder wil worden. Maar ook wanneer functieprofielen verouderd zijn of te snel verouderen en medewerkers niet (meer) passen. Want dan levert het functiehuis geen meerwaarde meer voor medewerkers – zij ervaren het dan alleen als iets ‘administratiefs’.

Wat levert deze interventie op?
Het functiehuis moderniseren geeft richting aan inzet en ontwikkeling van individuele medewerkers in lijn met de richting waarin de organisatie zich ontwikkelt. Ook geeft het medewerkers ruimte doordat zij verschillende rollen binnen een werkdomein of functiefamilie op zich kunnen nemen.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden