Ruimte: autonomie vergroten (1)

Ruimte of de mate van autonomie of zelfstandigheid is een belangrijke succesfactor voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Bij veel organisaties zien we juist een trend dat medewerkers minder autonomie ervaren. Dit komt door standaardisatie van processen, doorgeslagen bureaucratie, interne gerichtheid en/of uitgeholde functies. Tijd om de trend te keren en medewerkers autonomie (terug) te geven.

Beschrijving interventie
We pakken dit bottom-up aan en gaan aan de slag per team. Afhankelijk van de situatie doen we interviews, panelgesprekken of observaties. Hiervoor zijn verschillende werkvormen beschikbaar. Vervolgens geven we een praktisch en haalbaar advies voor de volgende stap en begeleiden de organisatie hierbij. Waar mogelijk vertalen we de ervaring door naar een advies voor de hele organisatie of schalen we de interventie op.

Wanneer past u de interventie toe?
Als uit signalen of een analyse, bijvoorbeeld van duurzame inzetbaarheid, werkgeluk, productiviteit of ongewenst verloop in de organisatie, blijkt dat autonomie een relevante factor is. Ruimte vergroten is essentieel voor eigen regie.

Wat levert de interventie op?
Meer autonomie is een van de belangrijkste succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid, maar ook voor werkgeluk en productiviteit. Het zorgt er tevens voor dat medewerkers meer eigen regie nemen over hun gezondheid en ontwikkeling, omdat zij in algemene zin hun eigenaarschap ontwikkelen.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden