Ruimte: autonomie vergroten (2)

Ruimte of de mate van zelfstandigheid of autonomie van werknemers is een belangrijke succesfactor voor hun duurzame inzetbaarheid. Bij veel organisaties zien we juist een trend dat medewerkers minder autonomie ervaren. Dit komt door standaardisatie van processen, doorgeslagen bureaucratie, interne gerichtheid en/of uitgeholde functies. Tijd om de trend te keren en medewerkers autonomie (terug) te geven.

Beschrijving interventie
Het beperken van autonomie van werknemers sluipt er in de loop der jaren in en is vaak een blinde vlek geworden voor leidinggevenden, HR en de medewerkers zelf. Als we het rechtstreeks vragen, komen er ook niet direct voorbeelden naar boven, zo gewend zijn we er aan. Echter op onbewust niveau hebben we er wel last van en zien dit pas bewust als we uit de organisatiecontext weg zijn. Met creatieve werkvormen halen we op wat er gebeurt: dus waar de autonomie beperkt wordt en wat dat voor effect heeft. Dit doen we door situaties uit te vergroten, na te spelen. Uiteraard binnen sociaal veilige grenzen van de deelnemers. Bewustzijn is vaak een eerste stap, daaruit ontstaat beweging om zaken anders aan te pakken.

Wanneer past u de interventie toe?
Als uit signalen of een analyse, bijvoorbeeld van duurzame inzetbaarheid, werkgeluk, productiviteit of ongewenst verloop in de organisatie, blijkt dat autonomie van werknemers een relevante factor is. Ruimte vergroten is essentieel voor eigen regie.

Wat levert de interventie op?
Meer autonomie is een van de belangrijkste succesfactoren voor duurzame inzetbaarheid, maar ook voor werkgeluk en productiviteit. Het zorgt er ook voor dat medewerkers meer eigen regie nemen over hun gezondheid en ontwikkeling, omdat zij in algemene zin hun eigenaarschap ontwikkelen.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden