Richting: taken van de toekomst

Digitalisering maakt het mogelijk om het operationele productieproces steeds meer op afstand te besturen. Productie en onderhoud schuiven steeds meer in elkaar tot één systeem. Van de operators wordt in de toekomst meer systeemcontrole verwacht dan procescontrole. Dit vergt meer data-analyse en systeeminzicht. Wat zijn de taken van de toekomst?

Beschrijving interventie
De baananalysetool splitst de operatorfunctie in taken. Per taak definieert een groep vanuit MT, leiding, OR en eventueel vakbonden hoe de taak zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld – wijzigingen, toename, afname. In een tweede sessie herhalen we deze exercitie, maar dan in het licht van de digitalisering in de komende 3 tot 5 jaar. Hierdoor ontstaat een beeld van de vraag naar taken: groeitaken, stabiele taken, afnemende en nieuwe taken – inclusief de verwachte omvang in percentages. Medewerkers krijgen deze taken voorgelegd. Zij geven aan of ze deze taak nu al uitvoeren, of ze deze aan zouden kunnen en of zij deze taak willen uitvoeren. Hiermee komt de aanbodkant in beeld. De combinatie van vraag- en aanbodkant levert de input voor de taken van de toekomst, voor strategische personeelsplanning en HR-activiteiten (werven, omscholen, bijscholen, ontwikkelen, uitstroom, enz.).

Wanneer past u deze interventie toe?
Bij verwachte verandering in inhoud of omvang van taken door externe ontwikkelingen, met name digitalisering en energietransitie.

Wat levert deze interventie op?
Het geeft richting aan de benodigde toekomstige personeelsbezetting en –ontwikkeling en daarmee aan in te zetten HR-interventies. Ook behoud van adequate personeelsbezetting en gemotiveerde medewerkers.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden