Richting: organisatieanalyse DI en eigen regie

We zien het regelmatig: het bedrijf zet interventies in zonder vooraf een goede analyse uit te voeren. Wil uw organisatie de oorzaak aanpakken in plaats van enkel de symptomen te bestrijden? En wilt u duurzame inzetbaarheid meetbaar maken, zodat het overleg hierover gebaseerd is op feiten? Kies dan voor een zorgvuldige organisatieanalyse DI.

Beschrijving interventie
Omdat elke organisatie anders is en dus eigen vraagstukken heeft, biedt AWVN meerdere analysemogelijkheden aan. We werken ook in deze fase pragmatisch en resultaatgericht. We bieden zijn diverse soorten quickscans, vragenlijsten en analyse van bestaande data (al dan niet verrijkt vanuit AWVN) en gecombineerd met kwalitatief onderzoek zoals interviews, focusgroepen, panelgesprekken, enz.

Wanneer past u deze interventie toe?
Deze interventie kan aan het begin van een traject of voorgenomen programma plaatsvinden, of juist tussentijds (wanneer blijkt dat het gewenste effect te beperkt is) of als evaluatie.  Kortom, op elk gewenst moment – wanneer er behoefte is aan meer ‘richting’.

Wat levert deze interventie je op?
Een heldere, integrale analyse op duurzame inzetbaarheid en eigen regie in de organisatie. Inzicht in wat goed gaat en de belangrijkste verbeterpunten. Ook leveren we handvatten hoe deze verbeterpunten aan te pakken. Bij een tweede analyse geeft het ook inzicht in de effecten van de eerdere interventies en trends. En de mogelijkheid voor een business case (LINK NAAR NR 4) om stakeholders mee te krijgen.

Praktijkvoorbeeld
Bij een groot bedrijf lag de focus van het duurzaam-inzetbaarheidsbeleid erg op groei van het gebruik van de e-learningmogelijkheden en op interventies om de gezondheid te verbeteren (sporten, stoppen met roken, enz.).  Hierin werd veel geïnvesteerd. Vervolgens vond een analyse plaats. Hierbij is gekeken naar statische verbanden tussen de mate van duurzaam inzetbaar zijn (o.a. werkvermogen) en de factoren die van hierop van invloed zijn. Daaruit bleek dat de belangrijkste factoren de mate van waardering waren en het goede gesprek over ontwikkeling (zowel Richting, Ruimte als Ruggensteun). Daarop werden nieuwe interventies ingezet om dit te verbeteren en de verbetering tekende zich inderdaad af.

 

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden