Richting: HR-koers bepalen

Bepaal waar u met uw organisatie heen wilt: wat wordt de HR-koers? Wat voor werkgever wilt u zijn? Wat betekent dat voor de medewerkers, voor de cultuur van de organisatie, de arbeidsvoorwaarden. Wat betekent dit voor het HR-beleid? En hoe kunt u medewerkers daarbij betrekken zodat ook zij eigenaarschap voelen? Wanneer dat duidelijk is, kunt u beslissingen nemen, die in de organisatie herkend, erkend en geaccepteerd worden.

Beschrijving interventie 
Idealiter start de interventie om de HR-koers te bepalen met een interactieve bijeenkomst met management en HR-team. We baseren ons op bestaande documenten en zoeken daar de kern uit: wat voor werkgever wilt u zijn en wat betekent dat? Wat is er nodig om deze visie draagvlak te geven bij de verschillende stakeholders? Wilt u medewerkers betrekken en hoe dan? Samen maken we een procesontwerp op maat. Daardoor ontstaat HR-beleid dat medewerkers herkennen en daardoor bijdraagt aan de doelen van de organisatie. We werken vanuit dialoog en we kijken naar de organisatie als geheel (systemische aanpak).

Wanneer past u deze interventie toe?
Als u een heldere verbinding wilt hebben tussen werkgeverschap, HR-beleid, arbeidsmarktbeleid en leiderschap; wanneer u een grondslag zoekt voor het maken van DI-beleid; voorafgaand aan het (cao-)overleg met vakbonden. Feitelijk is dit een basis voor beleid.

Wat levert deze interventie op? 
De interventie geeft een stevige basis voor allerlei beleid en maatregelen. De kern van de koers op twee A4’tjes. Een heldere toetssteen: dit gaan we doen, omdat we deze visie hebben. Dit proces genereert ook draagvlak, want medewerkers kunnen de acties plaatsen en begrijpen. Ze herkennen de koers waar ze zelf aan hebben meegewerkt.

Praktijkvoorbeeld
Een chemiebedrijf wilde de cao moderniseren én aan duurzame inzetbaarheid doen. Management, OR, vakbonden en medewerkers werden betrokken bij de vraag: wat voor bedrijf willen wij zijn / waar willen wij graag werken? Wat hebben medewerkers nodig om optimaal en met plezier naar hun werk te gaan en welke arbeidsvoorwaarden horen daarbij.
Het resultaat: een andere manier van werken binnen de organisatie, meer betrokkenheid en meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden.

← terug naar de overzichtspagina

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden