Medezeggenschap vernieuwen en versterken

Een goed werkend medezeggenschapsorgaan ondersteunt de bedrijfsvoering en is een kritische gesprekspartner voor de bestuurder. Dat kan gaan over een correcte formele regeling op basis van de WOR. Maar steeds vaker zien we ook andere vormen van (informele) medezeggenschap ontstaan en vorm krijgen, zoals in organisaties met zelfsturing of waarin agile werken domineert. In alle gevallen is de manier waarop het gesprek wordt gevoerd doorslaggevend voor de kwaliteit en de manier waarop de medezeggenschap vorm en inhoud kan geven aan haar rol: de medezeggenschap als volwaardige gesprekspartner van de bestuurder, realistisch, betrouwbaar én kritisch.

U kunt onze adviseurs inschakelen voor
• ondersteuning bij het vernieuwen van medezeggenschap
• trainingen van ondernemingsraden (en bestuurder/ HR)
• coaching binnen de relatie OR-bestuurder.

De dynamiek in organisaties vraagt vaak om nieuwe vormgeving en nieuwe verhoudingen bij de inrichting van medezeggenschap. AWVN ondersteunt organisaties bij het gezamenlijk vormgeven van nieuwe vormen van medezeggenschap.

De AWVN-adviseurs trainen ondernemingsraden samen met bestuurders om tot betere samenwerking te komen. Ook organisaties die hun medezeggenschap willen vernieuwen of een zwaardere positie willen geven, kunnen bij AWVN aankloppen. Want medezeggenschap is geen juridisch moetje, maar een krachtige ondersteuning van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsvoering.

AWVN: ook voor alle juridische vraagstukken die zich in een onderneming rond medezeggenschap voordoen. Meer informatie hierover