IKEA: leren van fouten maakt de organisatie wendbaar

HR-beleid is net zo belangrijk voor het succes van IKEA als visie en business-idee, zo stelde HR-manager Albert Martens tijdens het AWVN-jaarcongres 2017.

Albert Martens

Hij spreekt liever niet van ‘hard’ en ‘soft assets’, want goed personeelsbeleid is volgens hem ‘het meest commerciële wat je kunt doen’. Hij licht toe: “De enigen die onze dromen kunnen realiseren, zijn onze medewerkers. De CEO zorgt niet dat klanten tevreden zijn, dat doet de caissière, of de karrenjongen die buiten staat. Dus wij moeten ervoor zorgen dat onze medewerkers in staat zijn dat te doen. En leren van onze fouten, dat maakt een organisatie wendbaar.”

Saamhorigheid
Een belangrijke waarde die het bedrijf volgens Martens typeert is saamhorigheid. “We moeten het samen doen. We hanteren niet allerlei titels en privileges voor de top. Bij ons heet de raad van bestuur ‘het groepsmanagement’ en ook de CEO vliegt gewoon economy class. Goed voorbeeldgedrag is essentieel. De leidinggevenden moeten verantwoordelijkheid durven geven aan hun mensen, die veel meer kennis in huis hebben dan zijzelf. Een goede manager heeft medewerkers nodig, niet andersom.”
Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen mensen betekent ook dat het bedrijf wereldwijd stelling neemt in heikele kwesties. Zoals rond de ‘travel ban’ die Trump afkondigde. Het bedrijf bood hulp aan medewerkers die hier mee te maken kregen. “Discriminatie wordt binnen ons bedrijf ook absoluut niet getolereerd.”

Zekerheid
Medewerkers wereldwijd willen volgens Martens vooral zekerheid van baan, inkomen, uren en roosters. “Je moet ervoor zorgen dat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Wie ’s morgens al opstaat met zorgen over zijn inkomen, kan nooit een goede job doen. Wij willen onze mensen een langdurige arbeidsrelatie bieden. Maar de toekomst is ook ongelooflijk onvoorspelbaar. Over vijf tot zeven jaar zijn er geen kassa’s meer, dus moeten we kijken hoe we de competenties van de caissières verder ontwikkelen.”
Ook de ‘social license to operate’ zal steeds belangrijker worden: “De volgende generatie wil weten of je er als organisatie maatschappelijk wel toe doet. Een mens, een medewerker wil ertoe doen.”


Praktijkvoorbeeld wendbaar/De organisatie van de toekomst • Tekst: Marloes Hooimeijer, beeld (presentatie van Albert Martens tijdens jaarcongres): Liesbeth Dingemans • oktober/november 2017

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden