26 maart 2024

Leergang arbeidsvoorwaarden: de cao als strategisch instrument

Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch instrument’, bestaande uit 14 kennissessies (vijf bijeenkomsten in de periode 26 maart –  25 juni 2024), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken.

 

Pascal Corten, senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij Achmea, over de Leergang arbeidsvoorwaarden

‘De leergang heeft mij inhoudelijke verdieping op een aantal onderwerpen en kennisgebieden gegeven. De discussie met vakdocenten uit wetenschap én praktijk en met de andere deelnemers, vakcollega’s uit diverse bedrijfstakken en posities, hebben daaraan bijgedragen.’

Schrijf u in voor de leergang

Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht. Bij voorkeur in een goede onderhandelingssfeer en zonder de sociaaleconomische belangen uit het oog te verliezen. Dit vergt veel kennis, inzet en creativiteit van alle betrokkenen.

In deze leergang komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. In vijf bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een van de aspecten. Denk daarbij aan de achtergronden en juridische kaders van de cao, het polderlandschap met de diverse stakeholders en hun belangen, de onderhandelingen en de veranderende arbeidsmarkt.

Na afloop van de leergang hebt u voldoende kennis de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming om goed beslagen ten ijs te komen bij de volgende cao-onderhandelingen en de voorbereiding daarvan.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen. De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

Leergang arbeidsvoorwaarden 2024AWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

Programma
Programma en docenten onder voorbehoud; inhoudelijke informatie over de bijeenkomsten volgt. De bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen om 20.30 uur.

Alle info op een rijtje?
Download dan de flyer en lees meer over het programma, de planning, investering en doelgroep van de leergang.

Download flyer

Bijeenkomst 1 Het cao-overleg: context en juridisch kader  26 maart 2024
Deel I De polder en de plaats van het cao-overleg

Marijn van der Heiden (AWVN)
Deel II De cao in cijfers en toekomst van het arbeidsvoorwaardenoverleg
Deel II Juridisch kader van de cao
Niels Jansen (Universiteit van Amsterdam)

Bijeenkomst 2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: flexibilisering en de cao  16 april 2024
Deel I Cao-onderhandelingen in een flexibele en krappe arbeidsmarkt

Ton Wilthagen (Tilburg University)
Deel II Praktijkverhaal
Deel III De invloed van flex op de cao: een juridisch perspectief
Niels Jansen (Universiteit van Amsterdam)

Bijeenkomst 3 Psychologie van het onderhandelen  14 mei 2024
Deel I De psychologie van het onderhandelen

Fieke Harinck en Wolfgang Steinel (Universiteit Leiden), Jan de Kramer (AWVN)
Deel II Onderhandelstijlen
Fieke Harinck en Wolfgang Steinel (Universiteit Leiden), Jan de Kramer (AWVN)

Bijeenkomst 4 Trends en ontwikkelingen  4 juni 2024
Deel I Ontduiking en nieuwe vormen van vertegenwoordiging
Niels Jansen (Universiteit van Amsterdam)
Deel II Praktijkverhaal
Deel III Fiscale actualiteiten en arbeidsvoorwaarden
Armand Lahaije (AWVN)

Bijeenkomst 5 Escalaties in cao-onderhandelingen  25 juni 2024
Deel I Escalatie en mogelijke oplossingen
Jan Mathies, AWVN
Deel II Praktijkverhaal
Deel III Nasleep van een staking
Agnes Akkerman, Universiteit van Amsterdam
Aansluitend de uitreiking van de certificaten

* Programma en data onder voorbehoud – er kunnen nog wijzigingen plaatshebben.

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij arbeidsvoorwaardenbeleid en cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

Leergang arbeidsvoorwaarden 2024Kosten
€ 2.999 voor leden van AWVN en VNO-NCW / MKB-Nederland.
€ 3.999 voor niet-leden.
Bedragen inclusief maaltijden, exclusief btw.

Meer weten?
Stuur een mail naar Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

Aanmelden (u moet hiervoor inloggen)

Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
Login

Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
Registratie
Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden