Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnMag ik foto’s van werknemers gebruiken op de bedrijfswebsite?

Foto’s van werknemers plaatsen valt onder het verwerken van persoonsgegevens. Een foto van een werknemer plaatsen op een website (dus externe publicatie) is voor de meeste functies niet noodzakelijk. Dit betekent dat een werkgever expliciet om toestemming van de werknemer moet vragen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om dergelijke foto’s te mogen plaatsen.

Betreft het externe publicatie die verbonden is aan de functie (sales, communicatie) of een strikt interne publicatie, dan is de grondslag ‘belang van de organisatie’ mogelijk in plaats van de grond ‘toestemming’. Daarbij is een kenbare belangenafweging tussen bedrijfsbelang en privacy vereist. Wat een werknemer kan verwachten, speelt daarin een grote rol (het principe ‘surprise minimization’): bestendig gebruik binnen het bedrijf, een vermelding in de privacyverklaring, een mededeling op het moment dat de foto wordt genomen, de oorspronkelijke reden voor de foto en de mededeling daarover.

Aan de grond ‘toestemming’ zijn diverse eisen verbonden. Een werknemer moet op ondubbelzinnige wijze toestemming hebben gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat de werknemer precies moet weten waar toestemming voor wordt gevraagd en wat het doel is. Ook moet de werkgever kunnen aantonen dat de werknemer toestemming heeft gegeven voor deze specifieke kwestie. Daarnaast moet de werkgever de werknemer mededelen dat hij zijn toestemming op ieder moment weer kan intrekken.

 

0 reacties